วันศุกร์ที่ 17 มกราคม   2020

ความก้าวหน้าที่ไม่ถูกขัดขวาง
Unhindered Progress

จงใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ความก้าวหน้าของท่านปรากฏแก่ทุกคน (1 ทิโมธี 4:15)

คำว่า “ปรากฏ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราคือคำภาษากรีกว่า “ฟาเนโรส” (phaneros) ซึ่งหมายถึงการแพร่กระจาย หรือทำให้บางสิ่งบางอย่างหรือบางคนส่องแสง ในที่นี้ผ่านทางอัครทูตเปาโล พระวิญญาณทำให้เรารู้ว่าการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าทำให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณ นั่นคือทำให้ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จของคุณแพร่กระจายหรือพุ่งออกไป ฮาเลลูยา!

ความจริงเดียวกันนี้ถูกเปิดเผยในโยชูวา 1:8 พระคำขับเคลื่อนคุณไปสู่ความก้าวหน้า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า อย่า​ให้​หนัง​สือ​ธรรม​บัญ​ญัติ​นี้​ห่าง​จาก​ปาก​ของ​เจ้า แต่​จง​ตรึก​ตรอง​ตาม​นั้น​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​ข้อ​ความ​ทุก​ประ​การ​ที่​เขียน​ไว้​นั้น แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ความ​เจริญ และ​ประ​สบ​ความ​สำเร็จสังเกตว่ากุญแจไม่ใช่แค่การมีพระคำในหัวใจของคุณหรือในหน้าของพระคัมภีร์ แต่ในปากของคุณ นั่นคือพูดออกมาและจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของคุณ

เมื่อคุณศึกษาโครงสร้างของภาษาฮีบรูในส่วนหลังของโยชูวา 1:8 คุณจะสังเกตเห็นว่าส่วนที่กล่าวว่า “…แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ความ​เจริญ… “ จริงๆแล้วหมายถึง “พรั่งพรูออกมาด้วยความเจริญรุ่งเรือง!” สิ่งนี้บรรยายเหมือนกับการพรั่งพรูออกมาอย่างทันทีทันใด เหมือนน้ำท่วมที่พุ่งทะลุผ่านสิ่งที่ขัดขวางด้วยพลังมากมาย นั่นคือความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จที่คุณจะได้รับ ถ้าคุณใคร่ครวญ ทำให้วิญญาณของคุณเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้า คุณระเบิดไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์อำนาจดังกล่าวซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถยับยั้งได้

บางทีคุณอาจทำการค้าหรือธุรกิจและยี่ห้อของคุณยังไม่ “แพร่กระจายไปทั่ว” นั่นคือยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จงฝึกใคร่ครวญพระคำ ในขณะที่ทำเช่นนั้นคุณจะได้รับความคิดและแรงบันดาลใจที่จำเป็นเพื่อก้าวหน้าไปสู่อีกระดับหนึ่ง มันไม่สำคัญว่าคุณต้องการเห็นความก้าวหน้าที่โดดเด่นในเรื่องใดในชีวิตของคุณ จงทำสิ่งนี้ และอีกไม่นานคนอื่นๆ ก็จะสังเกตเห็นความก้าวหน้าที่ไม่ถูกขัดขวางของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระบิดาที่รัก พระปัญญาของพระองค์กำลังทำงานในตัวฉัน และฉันเคลื่อนไหวด้วยฤทธิ์อำนาจและพระสิริที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งฉันได้ ฉันถูกขับเคลื่อนด้วยพระคำของพระองค์และพระวิญญาณในเส้นทางแห่งความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ ฉันกำลังทำให้ลิขิตชีวิตของฉันในพระคริสต์สำเร็จด้วยการพุ่งไปสู่ความสำเร็จอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:สดุดี 1:1-3; อิสยาห์ 32:15; 3 ยอห์น 1:2