วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม    2020    

ชีวิตที่ไม่เสื่อมโทรมในตัวคุณ
His Incorruptible Life In You

เราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วย (2 โครินธ์ 4:10)

พระเจ้าทรง​ทำ​ให้​ชีวิต​และ​สภาพ​อมตะ​ปรากฎ​ชัด​โดย​ทาง​ข่าว​ประ​เสริฐ (2 ทิโมธี 1:10) และพระองค์ทรงต้องการให้ชีวิตนั้นสำแดงออกในร่างกายของเรา ลองคิดดูสิว่าชีวิตที่อยู่ยงคงกระพันของพระองค์สำแดงออกในร่างกายของคุณ! นี่คือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนเป็นซุปเปอร์แมน

จงระลึกถึงประสบการณ์ของเปาโลบนเกาะมอลตาในกิจการ 28 เขาถูกงูพิษกัด แต่เขาก็ไม่เจ็บปวด เขาไม่ได้ตะโกนหรือพยายามขับพิษออกไป เขาไม่ได้แม้แต่อธิษฐานหรือกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่ออย่างเร็วๆ เขาก็แค่ทำสิ่งที่เขาทำต่อไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น กลุ่มผู้เห็นรู้สึกฉงนขณะที่พวกเขาคาดหวังว่าเปาโลจะบวมและตายทันทีเนื่องจากพิษ แต่เมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นพวกเขาก็สรุปว่าเขาเป็นเทพเจ้า (กิจการ 28:6)

เปาโลรู้ว่าเขามีชีวิตที่ไม่เสื่อมโทรมของพระเยซูสำแดงออกในร่างกายของเขา ชีวิตนั้นมาในหีบห่อแห่งความรอด ดังนั้นในชีวิตของคุณจงอย่ากลัว คุณไม่สามารถถูกพิษหรือฆ่าตายได้เนื่องจากชีวิตของพระเจ้าในตัวคุณ คุณอาจถามว่า “ฉันจะทำอะไรเพื่อดำเนินชีวิตแบบนี้?” เช่นเดียวกับที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยในการดำเนินชีวิตมนุษย์ คุณก็ไม่ต้อง “ทำอะไรเลย” ในการเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างคุณให้เป็นแล้ว

พระคัมภีร์กล่าวว่า พระ​องค์​ก็​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​รอด ไม่​ใช่​เพราะ​ความ​ชอบ​ธรรม​ที่​เรา​ทำ​เอง แต่​ด้วย​พระ​เมต​ตา​ของ​พระ​องค์​ (ทิตัส 3:5) เอเฟซัส 2:8-9 กล่าวว่า เพราะ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​รับ​ความ​รอด​แล้ว​ด้วย​พระ​คุณ​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ ความ​รอด​นี้​ไม่​ใช่​มา​จาก​ตัว​ท่าน แต่​เป็น​ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​เจ้า ไม่​ใช่​มา​จาก​การ​กระ​ทำ เพื่อ​ไม่​ให้​ใคร​อวด​ได้” ชีวิตของพระเจ้ามาถึงคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ถ้าคุณมีพระเยซู คุณก็มีสิ่งนี้แล้ว (1 ยอห์น 5:11-12) สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือการรับรู้ การตระหนักถึงตัวตนของคุณในพระองค์และชีวิตที่ไม่เสื่อมโทรมของพระองค์ในตัวคุณ ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ชีวิตที่เหนือธรรมชาติ อมตะ และไม่เสื่อมโทรมของพระคริสต์กำลังทำงานอยู่ในฉัน ดังนั้นฉันจึงดำเนินชีวิตเหนือความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งเลวร้ายทั้งปวงที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติของมนุษย์ ฉันเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า ซึ่งสำแดงพระสิริและคุณธรรมแห่งความเป็นพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:11-13; โรม 8:11