วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019

จงไว้วางใจนักยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม
Trust The Extraordinary Strategist

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า“ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

Continue reading