วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2019

วิธีคิดของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญ
It Matters How You Think

“พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไม? เพราะอะไรท่านถึงเกิดความคิดสงสัยขึ้นในใจ?” (ลูกา 24:38)

Continue reading