เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018

ความรักที่ไปไกลกว่าไม้กางเขน
Love Beyond The Cross

“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13)

Continue reading