จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2018
พระเยซูทำให้การลบล้างบาปเป็นไปได้
Jesus Made Remission Of Sins Possible

“เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลาย และโดยพระองค์นี้เอง ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส “(กิจการ 13:38-39)

Continue reading