เสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2018
เมื่อคุณเชื่อ คุณได้รับ
When You Believe, You Receive

“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

Continue reading