อาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2018
นำถ้อยคำติดตัวคุณไปด้วย
Take With You Words

“โอ อิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เจ้าสะดุดก็เพราะบาปผิดของเจ้า จงนำถ้อยคำมาด้วยและกลับมาหาพระยาห์เวห์จงทูลพระองค์ว่า“ขอทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นขอทรงรับสิ่งดีและข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายผลแห่งริมฝีปาก”” (โฮเชยา 14:1-2)

Continue reading