อาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

พระองค์นำคุณเข้าไปในมรดกของคุณ
He Brings You Into Your Inheritance
ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก (1 ยอห์น 4:4)

Continue reading