อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
ฤทธิ์การรักษาของพระคำพระเจ้า
The Curative Power Of God’s Word

บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถ้อยคำของเรา จงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเรา อย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิ้น (สุภาษิต 4:20-22)

Continue reading