อาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
พระพรของการได้ยินเสียงของพระเจ้า
The Blessing Of Hearing God

“นี่แน่ะ เราจะทำตามคำของเจ้า นี่แน่ะ เราจะให้ใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ ซึ่งไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้า และจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้า” (1 พงศ์กษัตริย์ 3:12)

Continue reading