พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018
รับการเลือกให้ไร้มลทิน
Chosen To Be Blameless

“…ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” (เอเฟซัส 1:3-4)

Continue reading