พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2018
มีชื่อที่ถูกต้อง
Answer The Right Name

“ชื่อของเจ้าจะไม่เรียกว่า อับราม อีกต่อไป แต่เจ้าจะมีชื่อว่า อับราฮัม เพราะเราจะกระทำให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย” (ปฐมกาล 17:5)

Continue reading