ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2017
คริสตจักร: เต็มด้วยพระสิริ ฤทธิ์เดช และฤทธานุภาพ
The Church: Full Of Glory, Power And Might
“ให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอานุภาพแห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทน และมีความอดทนในทุกสิ่ง พร้อมทั้งมีความยินดี” (โคโลสี 1:11)

Continue reading