อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2017
พระสิริของพระองค์สถิตภายในเรา
His Glorious Presence In Us
“… นี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20)

Continue reading