อาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2016

ไม่มีอะไรที่สามารถหยุดคุณได้
Nothing Can Stop You
“พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่า ถ้าช่วยได้ น่ะหรือ? ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)

    ผ่านทางสติปัญญาของมนุษย์ คนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมาก คุณอาจเคยเห็นถนนที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งปกคลุมไปด้วยก้อนหินและภูเขามากมาย เพียงเพราะว่ามนุษย์คิดขึ้นมากและมีคนที่เห็นพ้องต้องกัน วินาทีที่เขามีความคิดที่จะทำสิ่งนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูทรงตรัสว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ ถ้าคนธรรมดาสามารถทำได้มากมาย คุณสามารถจินตนาการถึงสิ่งที่คนของพระเจ้าจะสามารถทำได้ผ่านทางพระคำของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ความสามารถและศักยภาพของคุณ ในฐานะลูกของพระเจ้านั้นไม่มีขีดจำกัด พระเจ้าสามารถ และทรงต้องการจะทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อคุณ และผ่านทางคุณ ไม่มีอะไรที่เรียกว่าแก่เกิดไป หรือเด็กเกินไป ถ้าพระคำของพระเจ้าอยู่ในคุณ พระคำไม่มีอายุ ถ้าคุณยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยอมให้พระคำของพระองค์ปกครองเหนือคุณ คุณจะสามารถกำหนดระดับของความสำเร็จของคุณได้ และไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถหยุดคุณได้ เพียงแต่ประกาศถึงที่ที่คุณกำลังไป และใช้พระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องในการขยายนิมิตของคุณ และพระคำจะส่งคุณไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จ

1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่าผู้ที่อยู่ในท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ เมื่อคุณรักษาพระคำไว้ในคุณ พระคำนั้นก็จะมีชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ ไม่สำคัญว่าอะไรจะอยู่ตรงหน้าคุณ คุณอาจกำลังเผชิญกับปัญหาการเมือง การเงิน หรือความรู้ จงปฏิเสธที่จะยอมแพ้ ปิดตาของคุณและพูดว่า “ในพระนามพระเยซู ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ!” กล่าวสิ่งนี้ทุกวันและปฏิเสธที่จะสงสัย

ปฏิเสธที่จะทิ้งนิมิตและภาพของความสำเร็จที่พระคำได้ทำให้เกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากพระเจ้า ดังนั้นจึงจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน พระคำได้กล่าวว่าอะไรที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกนี้ (1 ยอห์น 5:4) คุณเห็นหรือไม่ว่าทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะล้มเหลว? ไม่มีอะไรที่สามารถหยุดคุณได้ เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระเจ้า! ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดตาของข้าพระองค์ให้เห็นโอกาสที่ไม่จำกัดที่มีอยู่มากมายในพระคำของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ พระองค์ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่ชัยชนะที่ต่อเนื่อง ไม่มีอะไรที่ทำให้ข้าพระองค์ล้มลงได้ เพราะว่าข้าพระองค์เดินในความสว่างแห่งชัยชนะของข้าพระองค์เหนือโลกนี้ เหนือมารร้ายและเหนือสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; มัทธิว 17:20; กิจการ 19:20


Comments are closed