พฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2014

ไม่มีอะไรที่คุณจำเป็นต้องทำมากกว่านี้…
There’s Nothing More You Need To Do…

“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12)

    ไม่มีคริสเตียนคนไหนต้อง “จ่ายราคาเพิ่ม” นอกเหนือจากที่พระคริสต์ได้จ่ายราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งชีวิตที่พิเศษ และเป็นทั้งหมดที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้คือว่า อะไรที่ดาวิดทำเพื่อให้พระเจ้าเลือกเขาหรือทำให้เขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล? ไม่มี

อะไรที่อับราฮัมได้ทำเพื่อให้พระเจ้าเลือกเขาและกล่าวว่า “เราจะทำให้เจ้ายิ่งใหญ่ เราจะอวยพรเจ้าและทำให้เจ้าเป็นพร และผ่านทางเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเจ้าทั้งโลกจะได้รับพร?” เช่นเดียวกับดาวิด อับราฮัมไม่ได้ทำอะไร เป็นเพียงการเลือกสรรค์ของพระเจ้า

โมเสสกล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่า “พระเจ้าทรงอวยพรท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงรักบรรพบุรุษของท่าน” ซึ่งหมายถึงอับราฮัม, อิสอัค, และยาโคบ เขาไม่ได้กล่าวสิ่งนี้เพราะว่าพวกเขาทำอะไรบางอย่าง มันเป็นเพียงผลจากความรักของพระองค์

โยเซฟได้ทำอะไรเพื่อให้ยาโคบรักเขาและมอบเสื้อหลากสีให้กับเขา? เขาเป็นหนึ่งในบุตรชายหลายคนของยาโคบ แต่ยาโคบรักเขา เขาไม่ใช่ลูกคนโตหรือลูกคนสุดท้อง ดังนั้นความรักของยาโคบที่มีต่อเขาไม่ได้กำหนดมาก่อนตามตำแหน่งท่ามกลางพวกพี่น้อง แต่เป็นเพียงทางเลือก ถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมาตอนที่ยาโคบชรามากแล้วก็ตาม

เป็นเหมือนกับเราในทุกวันนี้เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงรักคุณ และพระองค์ได้ทำให้คุณเป็นผู้รับส่วนในมรดกแห่งธรรมิกชนแห่งความสว่าง เป็นมรดกของคุณในพระคริสต์ที่จะชื่นชมกับชีวิตของคุณและดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดของคุณเพื่อพระสิริของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้สร้างคุณเพื่อการทำลาย เมื่อพระเยซูทรงอยู่บนไม้กางเขน พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” พระองค์ได้ประกาศถึงจุดสิ้นสุดของการทนทุกข์ของมนุษยชาติ เวลานี้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ และรับการเสียสละบนไม้กางเขนของพระองค์ได้รับการต้อนรับโดยอัตโนมัติเข้าสู่ชีวิตที่เหนือกว่าแห่งการครอบครอง

เครื่องบูชาของพระองค์เพียงพอ สิ่งที่พระองค์ต้องการทั้งหมดในตอนนี้คือการที่คุณจะฉวยโอกาสในพระคุณของพระองค์ ชื่นชมในพระสิริที่เกิดจากการทนทุกข์ของพระคริสต์ ไม่มีสิ่งใดที่คุณจำเป็นต้องทำอีกเกินกว่าที่พระองค์ได้ทรงทำแล้ว

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับกำลังที่มาถึงข้าพระองค์จากพระคำของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่ข้าพระองค์ได้รับ โดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์เป็นที่รักของพระองค์ และความรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีของข้าพระองค์เป็นความยินดีของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในชัยชนะของพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: มาระโก 10:45; ทิตัส 3:5


Comments are closed