วันศุกร์ที่ 24  มกราคม  2020  

ไม่มีสิ่งใดสามารถจำกัดคุณได้
Nothing Can Limit You

แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย (ลูกา 12:15)

ในปฐมกาล 37 เราอ่านว่าพวกพี่ของโยเซฟวางแผนต่อต้านเขาและขายเขาไปเป็นทาสอย่างไร ในฐานะทาสในบ้านของโปทิฟาร์โยเซฟสามารถโวยวายและร้องไห้ นั่นคือขมขื่นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกพี่ ทำกับเขา การบ่นของเขาก็จะมีเหตุผล แต่เขาก็ไม่ให้ข้อแก้ตัวใดๆ สำหรับความล้มเหลว พระคัมภีร์กล่าวว่า พระ​เจ้า​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​โยเซฟ โยเซฟ​จึง​เจริญ​รวดเร็ว เขา​อยู่​ใน​บ้าน​คน​อียิปต์​นาย​ของ​เขา (ปฐมกาล 39:2)

ถ้าในขณะที่เป็นทาสในบ้านของโปทิฟาร์โยเซฟยังคงเจริญรุ่งเรือง นั่นหมายความว่าความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงไม่ใช่การมีหรือไม่มีเงิน ดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองของคุณจึงไม่ควรขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณมีหรือไม่มี นั่นคือสิ่งที่คนอื่นเป็นหนี้คุณหรือสิ่งที่คุณมีในบัญชีธนาคารของคุณ ความเจริญรุ่งเรืองของคุณอยู่ในหัวใจของคุณ

บางคนพูดว่า “ฉันจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่น่ากลัวนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าคนที่ฉันให้ยืมเงินได้ปฏิเสธที่จะจ่ายคืนให้แก่ฉัน” ไม่ อย่าคิดหรือพูดอย่างนั้น ไม่มีเงินจำนวนใดที่จะถูกนำไปจากคุณที่จะทำให้คุณล้มละลายหรือยากจนได้ คุณเป็นทายาทของพระเจ้า นั่นคือทายาทร่วมกับพระคริสต์ ซึ่งถูกเสียบเข้ากับทรัพยากรที่ไม่มีวันแห้งเหือด

เมื่อคุณให้ยืมเงิน ถ้าพวกเขาจ่ายคืนให้แก่คุณ จงสรรเสริญพระเจ้า แต่ทันทีที่คุณให้มันออกไป จงลุกขึ้นเหนือมัน ไม่มีสิ่งใดที่สามารถจำกัดคุณได้ พระเยซูตรัสในลูกา 6:35 ว่า “…​จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย และ​ทำ​การ​ดี​ต่อ​เขา จง​ให้​เขา​ยืม​โดย​ไม่​หวัง​ที่​จะ​ได้​คืน​อีก บำเหน็จ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​จะ​มี​บริบูรณ์ และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​สูงสุด เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ยัง​ทรง​โปรด​แก่​คน​อกตัญญู​และ​คน​ชั่ว​ พระองค์ทำให้คุณสนใจในสิ่งที่สูงกว่า นั่นคือความมั่งคั่งของพระเจ้าคือความมั่งคั่งของคุณ คุณเป็นเพียงท่อ ท่อที่ไหลอย่างอิสระ  เพื่อส่งต่อไปให้แก่ผู้อื่น การไหลของคุณไม่สามารถถูกปิดกั้นได้ ดังนั้นในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินในชีวิตของคุณ จงเพ่งความสนใจไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรของคุณ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ความมั่งคั่งทั้งหมดในโลกนี้เป็นของฉัน เพราะว่าฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เงินและทองคำเป็นของฉัน รวมทั้ง​สัตว์​เลี้ยง​บน​ภูเขา​ตั้ง​พัน​ยอด ดังนั้นฉันจึงปฏิเสธที่จะถูกจำกัดโดยสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ ฉันเป็นท่อแห่งความมั่งคั่งและพระพรของพระเจ้าที่ไหลอย่างอิสระ และฉันได้ถูกเสียบเข้ากับแหล่งทรัพยากรที่ไม่สิ้นสุด ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 8:9; 1 ทิโมธี 6:17; ฟิลิปปี 4:19; สดุดี 37:12


Comments are closed