วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020                                                                                                                                                                          

ไม่มีสิ่งใดที่ต้องกลัว
Nothing to Fear

เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก (1 ยอห์น 5:4)

ในโลกทุกวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเชิงลบมากมาย และสิ่งนี้ได้ปลูกฝังความกลัวในหัวใจของผู้ที่ไม่ได้หยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระคำ นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัว แต่พระเยซูเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องนี้ ในลูกา 21:25-26 ในการบรรยายถึงหมายสำคัญต่างๆของยุคสุดท้าย พระองค์พูดว่า …ชาติ​ต่างๆ ก็​จะ​มี​ความ​ทุกข์​ร้อน​และ​ความ​ฉงน​สน​เท่ห์ เพราะ​เสียง​กึก​ก้อง​ของ​ทะเล​และ​คลื่น มนุษย์​จะ​สลบ​ไสล​ไป​เพราะ​ความ​กลัว เนื่อง​จาก​สัง​หรณ์​ถึง​เหตุ​การณ์​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​โลก…

ในลูกา 18:8 พระองค์ถามคำถามที่กระตุ้นความคิดว่า “…เมื่อ​บุตร​มนุษย์​มา ท่าน​ยัง​จะ​พบ​ความ​เชื่อ​ใน​แผ่น​ดิน​โลก​หรือ?” คุณต้องยืนหยัดในความเชื่อโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้

พระคำกล่าวไว้ในเอเฟซัส 6:16 ว่า “…และ​พร้อม​กับ​สิ่ง​ทั้ง​หมด​นี้ จง​เอา​ความ​เชื่อ​เป็น​โล่ ด้วย​โล่​นี้​พวก​ท่าน​จะ​สา​มารถ​ดับ​ลูก​ศร​เพลิง​ทั้ง​หมด​ของ​มาร​ร้าย ด้วยโล่แห่งความเชื่อคุณมีความสามารถในการต่อต้านลูกศรเพลิงทั้งหมด (ไม่ใช่บางส่วน) ของศัตรู พระเยซูเจ้าทรงทำลายการงานของมารแล้ว (1 ยอห์น 3:8) พระองค์ทำให้ซาตานทำลายเป็นอัมพาต ทำลายการงานของมัน และทรง​ประ​จาน​​มันและพวกวิญญาณชั่วของมันในนรก (โคโลสี 2:15)

วันนี้ซาตานและฤทธิ์อำนาจแห่งความมืดอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณ ดังนั้นคุณไม่มีอะไรต้องกลัว โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ จงพูดพระคำด้วยความเชื่อ

คำอธิษฐาน

ความเชื่อของฉันคือชัยชนะที่ชนะความเจ็บป่วย โรค และความอ่อนแอ ชีวิตของพระเจ้าในตัวฉันทำให้ฉันเหนือกว่าและไม่สามารถติดไวรัสหรือเชื้อโรคใดๆได้ ฉันเดินในการครอบครองเหนือความเจ็บป่วยและองค์ประกอบที่อ่อนแอของโลกนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:4; โคโลสี 2:15; โรม 8:35-37


Comments are closed