เสาร์ ที่ 6 กันยายน 2014

…ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสายเกินไป
…No Such Thing As Too Late

“…‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)

    เรื่องราวของอับราฮัมและนางซาราห์ภรรยาของท่าน เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “สายเกินไป” สำหรับพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า ตรงข้ามกับความหวังทางธรรมชาติ อับราฮัมเชื่อในความหวังที่ว่าเขาจะเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติ ตามพระคำของพระเจ้า (โรม 4:18-21) เขาเกือบจะอายุหนึ่งร้อยปี ในขณะที่นางซาราห์ภรรยาของเขาอายุเก้าสิบปี (ปฐมกาล 17:17) แต่พระเจ้ายังบอกเขาว่าเขาจะมีบุตรผ่านทางนางซาราห์ อับราฮัมเชื่อ และเมื่อถึงเวลานางซาราห์ก็คลอดบุตรชื่ออิสอัค

บางคนสูญเสียความหวังบ่อย สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ได้งาน สัญญาว่าจ้าง การเลื่อนขั้น หรือเงินทองที่พวกเขาได้อธิษฐานและอดอาหารขอ บางคนบ่นเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้าที่ใช้เวลานานเกินไปในการทำให้สำเร็จในชีวิตของพวกเขา คนทั้งสองกลุ่มนี้มีปัญหาที่เหมือนกัน นั่นคือ ความไม่เชื่อ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า พระองค์ไม่เคยสายเกินไป

คิดถึงพระเยซู มีข่าวมาถึงพระองค์ว่าลาซารัส เพื่อนของพระองค์ป่วย (ยอห์น 11:3) และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะไปเยี่ยมเขา พระเยซูทรงรออยู่อีกสี่วัน จนกระทั่งลาซารัสเสียชีวิตและถูกฝัง มันไม่มีอะไรที่ไร้ซึ่งความหวังมากกว่านี้อีกแล้ว พระเยซูได้ตรัสไว้ว่าความเจ็บป่วยของลาซารัสจะไม่ถึงซึ่งความตาย (ยอห์น 11:3) แต่เขาก็ตาย พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะไปเยี่ยมแต่พระองค์ก็ไม่ได้ไปจนผ่านไปสี่วันแล้ว เมื่อพระองค์ไปที่นั่น พระองค์ขอให้พวกเขาพาพระองค์ไปที่อุโมงค์ฝังศพของลาซารัส ไม่สนใจว่าเขาตายมาสี่วันแล้ว พระองค์สั่งให้กลิ้งเอาก้อนหินออกจากปากอุโมงค์และเรียกด้วยเสียงอันดังว่า “ลาซารัส จงออกมา!” คนที่ตายได้กลับมีชีวิตอีกครั้ง (ยอห์น 11:41-44)

ไม่ว่าในความคิดของคุณสถานการณ์ของคุณอาจดูไร้ความหวังมากแค่ไหน ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “สายเกินไป” สำหรับพระเจ้า เพียงแค่ไว้วางใจในพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานชีวิตให้แก่คนตาย และเรียกสิ่งที่ไม่มีเหมือนกับว่ามี พระองค์ทรงอยู่ในที่ซึ่งไม่มีอดีตหรืออนาคต สำหรับพระองค์ ทุกสิ่งอยู่ ณ เวลานี้ และพระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะสาย จะตาย หรือเป็นไปไม่ได้ที่มองเห็นในสายตาของพวกเขา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเชื่อที่พระคำของพระองค์ใส่ไว้ในข้าพระองค์แม้แต่ในเวลานี้! ข้าพระองค์เชื่อทุกสิ่งที่พระคำของพระองค์กล่าวเกี่ยวกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางความไว้วางใจทั้งหมดของข้าพระองค์ในพระองค์ รู้ว่าไม่มีสถานการณ์ใดเกินกว่าสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ดำเนินชีวิต และครอบครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 11:25-26; ฮีบรู 7:25; ฮีบรู 10:35-36


Comments are closed