เสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2017
ไม่มีความเป็นไปไม่ได้
No Impossibilities
“..ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ? ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)

    ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตของความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ ถ้าความเชื่อและความมั่นใจของคุณอยู่ในพระคำของพระเจ้า พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าเท่านั้น” แต่พระองค์ตรัสว่า “ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำสิ่งใดก็ได้ และเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้คุณเป็น ถ้าคุณใช้ความเชื่อของคุณออกมา

แทนที่จะมองดูความโศกเศร้า และท้อแท้ใจเมื่อสถานการณ์เข้ามากระทบกับความเชื่อของคุณ จงตื่นเต้น เพราะว่าเป็นโอกาสของคุณที่จะสำแดงพระสิริของพระเจ้า ไม่สำคัญว่าศัตรูของคุณจะเข้มแข้งมากเพียงใด คุณจะมีชัยชนะเสมอ จงเชื่อและทำตามพระคำ ใช้ความเชื่อของคุณให้เกิดผล ปฏิเสธที่จะกังวลไปกับสถานการณ์

เรื่องราวที่น่าประทับใจของอับราฮัมและภรรยาของเขาคือนางซาราห์ พิสูจน์แล้วว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าคุณมีความเชื่อ พระคำกล่าวว่า โดยตรงกันข้ามกับความหวังทางธรรมชาติ อับราฮัมเชื่อในความหวังที่เขาจะเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติ ตามพระคำของพระเจ้าที่ได้บอกไว้ (โรม 4:18-21) เขามีอายุหนึ่งร้อยปี ในขณะที่นางซาราห์มีอายุเก้าสิบปี (ปฐมกาล 17:17) ถึงกระนั้น เมื่อพระเจ้าบอกเขาว่าเขาจะมีลูกผ่านทางซาราห์ เขาเชื่อ พระคำกล่าวว่า “ความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลย เมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่าน ซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้ว…และเมื่อคำนึงถึงครรภ์ของนางซาราห์ว่าเป็นหมัน ท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” (โรม 4:19-20)

บางคนสูญเสียความหวังบ่อยครั้ง สงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่ได้งาน ไม่ได้การเลื่อนตำแหน่ง หรือเงินที่เขาได้อดอาหารอธิษฐานขอ บางคนบ่นเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้าที่ใช้เวลานานเกินไปในการทำให้สำเร็จในชีวิตของพวกเขา นั่นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติในความเชื่อของเขา ความเชื่อไม่ได้สนใจสถานการณ์ในธรรมชาติ แต่เชื่อในพระคำ ความเชื่อเกิดผลเสมอ พระเยซูตรัสว่าถ้าคุณมีความเชื่อเพียงแค่เมล็ดผักกาด คุณจะสามารถบอกให้ภูเขาเคลื่อนไปได้ และมันก็จะเชื่อฟัง หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ (มัทธิว 17:20)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์เป็นชีวิตของข้าพระองค์ และในพระคำนั้นอนาคตของข้าพระองค์แน่นอน ข้าพระองค์เดินในพระพร และความสำเร็จ ผลผลิต และความก้าวหน้าของข้าพระองค์เป็นผลจากฤทธิ์เดชของพระคำของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ โดยรู้ว่าไม่มีสถานการณ์ใดที่เกินกว่าสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชของพระคำพระองค์ ที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตและครอบครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 11:25-26; ฮีบรู 7:25; 10:35-36


Comments are closed