วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม

ได้รับ “การชำระล้างด้วยพระคำ”
Get A “Word-bath”

“พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน” (ยอห์น 15:3)

     ลองจินตนาการถึงคริสเตียนที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเปิดทีวี แล้วพบว่ารายการที่กำลังออกอากาศคือ “การสอนของศิษยาภิบาลคริส” เขาให้ความสนใจอย่างเต็มที่จนจบ หลังจากนั้นรายการต่อไปคือรายการที่ไม่ดีสำหรับคริสเตียน ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังดูต่อไป

เมื่อเขาดูสิ่งนี้เสร็จแล้วและอีกหลายรายการหลังจากนั้น (ทั้งหมดที่มีเนื้อหาที่ไม่ดี) เขาก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะอธิษฐานหรือศึกษาพระคำ เขารู้สึกถูกกล่าวโทษและเริ่มรู้สึก “สกปรก” เกินกว่าที่จะไปคริสตจักรได้โดยคิดว่าเขาจำเป็นต้อง “ทำความสะอาด” ตัวเองก่อน เขาสามารถเริ่มอธิษฐานได้ว่า “โอ้ พระเจ้า ได้โปรดฟื้นฟูข้าพระองค์ด้วย”

ตอนนี้การไปคริสตจักรของคริสเตียนคนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก! การกระทำที่ไม่เสริมสร้างของเขาอาจทำให้ความก้าวหน้าของเขาช้าลงถ้ายังคงดำเนินต่อไป แต่เขาจำเป็นต้องได้รับการชำระล้างด้วยพระคำอย่างเร่งด่วน! ไม่มีใครที่ “สกปรกเกินไป” สำหรับพระเจ้า ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราพระเยซูตรัสว่า “พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน” (ยอห์น 15: 3)

เป็นพันธกิจของพระคำในการชำระความบาป ความรู้สึกผิด และความผิดทั้งหมด ดังนั้นอย่าอยู่บ้านเมื่อคุณควรอยู่ในคริสตจักร เพราะคุณคิดว่าคุณทำอะไรผิดที่ทำให้คุณ “สกปรก” เกินไปสำหรับพระเจ้า จงไปคริสตจักร! พระองค์จะทำความสะอาดคุณ! พระองค์ทำสิ่งนี้ผ่านทางพระคำ

พระเยซูไม่ได้มาเพื่อคนที่สมบูรณ์แบบ แต่พระองค์มาเพื่อทำให้คนสมบูรณ์แบบ พระองค์เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนคนที่ไม่สมบูรณ์และนำพวกเขาไปสู่ความสมบูรณ์แบบ พระองค์สร้างคนที่ “ไม่มั่นคง” อย่างเปโตรและเปลี่ยนบุคลิกที่เป็นอันตรายอย่างเปาโล ซึ่งทั้งสองคนกลายเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่ของข่าวประเสริฐ ถ้าพระองค์ทำเช่นนั้น พระองค์ก็สามารถชำระและฝึกฝนคุณให้กลายเป็นคุณที่ดีที่สุดเพื่อพระสิริของพระองค์

จงยอมจำนนตัวเองต่อฤทธิ์อำนาจแห่งการชำระของพระคำของพระเจ้า จงศึกษาและใคร่ครวญพระคัมภีร์ คุณอาจพูดว่า “แต่ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ได้ที่ไหน” การเฝ้าเดี่ยวนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณ จงศึกษาต่อไปเรื่อยๆ รวมถึงข้ออ้างอิงทั้งหมดที่ระบุไว้

นอกจากนี้จงทำตามแผนการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันให้จบภายใน 1 ปีหรือ 2 ปีอย่างเข้มงวด อีกไม่นานคุณก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และคนรอบตัวคุณจะยืนยันถึงพระคุณและพระสิริของพระเจ้าที่จะปรากฏให้เห็นในชีวิตของคุณ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ความบาปไม่มีอำนาจเหนือฉัน ฉันเดินอย่างสมบูรณ์แบบและดีเลิศ ด้วยการผลิตการงานและผลแห่งความชอบธรรม พระคำของพระเจ้ามีอำนาจเหนือความคิดของฉัน และฉันมีชัยชนะเหนือความบาปและผลของมัน ฉันดำเนินชีวิตอย่างมีชัยด้วยการเดินในความชอบธรรมและในพระปัญญาของพระคริสต์ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 15:55-58; 1 ยอห์น 2:1-2


Comments are closed