วันเสาร์ที่ 25 มกราคม   2020 

ได้รับความโปรดปรานและจัดวางตำแหน่งไว้โดยพระเจ้า
Divinely Favoured And Positioned

และเอลีชาตอบนางว่าบอกฉันมาซิว่า จะให้ฉันทำอะไรให้? เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้าง?และนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันหนึ่งไห  (2 พงษ์กษัตริย์ 4:2)

มีคนที่ท้อแท้ เพราะว่าพวกเขาตกงานหรือเพราะว่าไม่สามารถควบคุมธุรกิจของพวกเขาได้ การบังเกิดใหม่ทำให้สิ่งต่างๆ แบบนั้นไม่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณได้ การที่คุณตกงานไม่ได้มีความหมายอะไรเลย และสาเหตุที่ทำให้คุณตกงานก็ไม่สำคัญเช่นกัน สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณคือสิ่งที่เราเรียกว่า “การจัดวางตำแหน่งโดยพระเจ้า”

จงระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านเกี่ยวกับโยเซฟในการศึกษาก่อนหน้านี้ของเรา นั่นคือเขาเป็นทาส เขาไม่ได้รับเงินเดือน เพราะว่าทาสไม่ได้รับเงินเดือน แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า “โยเซฟเป็นคนที่เจริญรุ่งเรือง” แม้ในฐานะทาส (ปฐมกาล 39:2) เขาไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนเพื่อที่จะเจริญรุ่งเรือง เขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัม และนั่นคือทั้งหมดที่จำเป็น เขามีความฝันอยู่ต่อหน้าเขา และเขารู้ว่าเขาเป็นใคร เขาทำหน้าที่ในพระคุณของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ในฐานะลูกของพระเจ้าคุณไม่มีข้อเสียเปรียบ คุณได้รับการจัดวางตำแหน่งเพื่อความยิ่งใหญ่ในชีวิตโดยพระเจ้า โรม 8:28 ป่าวประกาศว่า เรา​รู้​ว่า​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ร่วม​กัน​ก่อ​ผล​ดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า คือ​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นต่อคุณหรือกับคุณโดยบังเอิญ ไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน นั่นคือสถานการณ์ที่คุณอยู่ เป็นสถานที่ที่คำตอบของคุณอยู่ อย่าหวังว่าคุณจะมีเงินทุนหรือสิ่งอื่นใด

ในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา เอลีชาถามหญิงม่ายว่า “…เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้าง?” ด้วยน้ำมันเล็กน้อยที่เธอมี เธอกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันในชั่วข้ามคืน! สรรเสริญพระเจ้า! เงินทุนทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในความคิดของคุณ ข้อได้เปรียบทั้งหมดที่คุณต้องการคือพระคริสต์ในตัวคุณ ดังนั้นจงมองไปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณ นั่นคือจงไว้วางใจในพระองค์สำหรับการนำและทิศทาง และทำสิ่งใดก็ตามที่พระองค์บอกคุณ พระองค์จะทำให้พระพรของพระองค์มาเหนือสิ่งนี้ และสิ่งนั้นก็จะเบ่งบานเกินกว่าความฝันของคุณ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการเล้าโลมใจในพระคำของพระองค์ พระองค์ได้อวยพระพรการงานแห่งมือของข้าพระองค์ และวางข้าพระองค์ไว้บนเส้นทางแห่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองที่ถาวร ข้าพระองค์กำลังเฟื่องฟูเหมือนต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อลูกๆ ของพระองค์ทั่วโลกในวันนี้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่หลากหลาย พวกเขาชนะโดยพระวิญญาณ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:สุภาษิต 8:10-12; โยบ 22:29; โรม 8:28


Comments are closed