อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2015

ได้รับกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
Empowered To Help Others

“ท่านที่รัก ข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้ท่านจำเริญขึ้นและมีสุขภาพดี เหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น”
(3 ยอห์น 1:2)

    ถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจในการชื่นชมกับชีวิตของคุณ คุณสามารถตัดสินใจได้ในวันนี้ เพราะว่านั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคุณ (ยอห์น 10:10) พระองค์ต้องการให้คุณมีสุขภาพที่ดี เข้มแข็ง มีชีวิตชีวา เจริญเก้าวหน้า และมีอิทธิพลมากพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น คุณจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถช่วยเหลือและยกชูคนอื่น และเป็นพระพรได้

เราจะต้องมีอิทธิพลทางการเงินในการที่จะสามารถส่งผลกระทบที่มีความหมายในการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกได้ ยกตัวอย่างในงานรับใช้ของเรา ผลกระทบอย่างมากที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นทั่วโลกนี้ โดยการจัดงานประกาศใหญ่และงานสัมนา ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ฯลฯ ต้องใช้เงินจำนวนมาก เราขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากที่ประทานกำลังให้เราในการสามารถทำทั้งหมดเหล่านั้นได้

การประกาศข่าวประเสริฐเป็นเหมือนการจับปลาในแม่น้ำ สามารถทำได้หลายวิธี คุณสามารถกระโดดลงไปในน้ำ ว่ายน้ำ และพยายามจับปลาด้วยมือของคุณ แม้ว่าคุณอาจไม่สามารถจับปลาได้มากด้วยวิธีนั้นก็ตาม! คุณสามารถหย่อนเบ็ดตกปลาลงในจุดเหมาะๆ และรอให้ปลามากินเหยื่อ คุณก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไรนัก แต่อีกวิธีหนึ่งก็คือการหว่านแหลงในน้ำ ด้วยแหนั้นคุณมีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามวิธีใช้แหต้องใช้เงินมากกว่ามาก

พระเจ้าต้องการให้เราเจริญรุ่งเรือง คนที่คุ้นเคยกับพระเยซูในงานรับใช้ของพระองค์บนโลกนี้ได้รับกำลังเพื่อที่จะอวยพรผู้อื่น พวกเขามีอิทธิพลมากขึ้น สามารถออกไปและส่งผลกระทบในช่วงเวลาของพวกเขา นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทำในชีวิตของคุณ คุณได้รับพระพรเพื่อที่จะเป็นพระพร

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการงานที่พระองค์ได้มอบไว้ในมือของข้าพระองค์ ในการออกไปหาคนที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ไม่หวั่นไหวในขณะที่ข้าพระองค์ใช้สิ่งที่ข้าพระองค์มี ทั้งเวลา และกำลัง ในงานของการประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกนี้ ดังนั้นข้าพระองค์จึงส่งผลกระทบอย่างมากเพื่ออาณาจักรของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:16; 2 ซามูเอล 24:24


Comments are closed