อาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2017
ให้ความสนใจทั้งหมดแด่พระองค์
Give Him Rapt Attention
“ลูกเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้ข้าเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของข้า” (สุภาษิต 23:26)

     ในการรับจากพระเจ้า คุณจะต้องให้ความสนใจทั้งหมดของคุณแด่พระองค์ เป็นความจริงที่เรียบง่ายที่บางคนยังไม่ได้เรียนรู้ พวกเขามีความกังวลในโลกนี้มากเกินไป กังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รอบข้างพวกเขาแทนที่จะปฏิบัติตามพระคำ ฮีบรู 12:2 กล่าวว่า “โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์…” ในการมองที่พระองค์คือการให้ความสนใจของคุณทั้งหมดแด่พระองค์ ละสายตาจากสิ่งอื่นและมองดูที่พระองค์

คุณจะต้องละสายตาจากสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่สบาย เจ็บปวด ปัญหา ความกดดัน และความยากลำบาก และมองดูที่พระองค์ พระองค์เป็นคำตอบที่คุณต้องการ พระองค์เป็นผลลัพธ์ที่คุณแสวงหา พระองค์ทรงเป็นทางออกสำหรับปัญหาทุกอย่าง พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของคุณในท่ามกลางความมืดมิด ดังนั้นจดจ่อที่พระองค์ ภาวนาพระคำของพระองค์ ใช้เวลาสามัคคีธรรมกับพระองค์ รักพระองค์และเทใจของคุณแด่พระองค์ในการนมัสการ

ปฏิเสธที่จะบ่นหรือยึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด สถานการณ์ของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณยังคงกังวลตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันสุดท้าย แต่ให้มอบความกังวลและความปรารถนาของคุณแด่พระองค์ และอยู่ในพระคำ ศึกษาพระคำและฟังข้อความที่หนุนใจและเสริมสร้างจิตวิญญาณ ให้ความสนใจทั้งหมดของคุณแด่พระคำ อย่าศึกษาพระคำและทำสิ่งอื่นในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณให้ความสนใจทั้งหมดของคุณแด่พระเจ้า พระองค์จะทรงให้ความสนใจทั้งหมดของพระองค์แก่คุณ

ในการประชุมที่คริสตจักร คุณจะต้องแสดงความมีวินัย อย่าเดินไปมาหรือเสียสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเทศนา ให้ความสนใจทั้งหมดของคุณ และคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่พระวิญญาณได้เตรียมไว้สำหรับคุณ คุณจะได้ทุกสิ่ง แม้แต่สิ่งที่เกิดกว่าความคาดหวังและจินตนาการของคุณ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระเจ้า วิญญาณของข้าพระองค์ฟังพระองค์และรับจากพระองค์เสมอ ข้าพระองค์ละสายตาของข้าพระองค์จากทุกสิ่ง และจดจ่อที่พระองค์ สรรเสริญพระเจ้า พระเยซู พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของข้าพระองค์! พระองค์ทรงเป็นความสว่างของข้าพระองค์ เป็นกำลังและกำบังของข้าพระองค์ เป็นความรอดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ข้าพระองค์ได้รับพระคุณและฤทธิ์เดช ทำให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเสมอไป สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:20-22; สุภาษิต 23:26


Comments are closed