เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2016

ให้ความสนใจของคุณแด่พระองค์
Give Him Your Attention

“เงี่ยหูลงซิ และฟังเสียงข้าพเจ้า สดับซี และฟังคำพูดของข้าพเจ้า” (อิสยาห์ 28:23)

    บางคนไม่ได้ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของพระวิญญาณที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาการนมัสการเมื่อพวกเขาอยู่ในคริสตจักร พวกเขาตื่นเต้นเกินไปจนถึงแม้ว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีมากในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอยู่ ชีวิตของพวกเขาไม่ได้รับการพัฒนา เพราะว่าพวกเขาเสียสมาธิ

การสนใจอย่างแน่วแน่ของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในการนมัสการ และในช่วงเวลาที่คุณใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า พระเจ้ามีบางสิ่งพิเศษสำหรับคุณเสมอ พระคำสำหรับคุณที่จะนำคุณไปสู่พระสิริที่สูงกว่า แต่คุณจะต้องจ่ายราคาด้วยสกุลเงินที่ถูกต้อง นั่นคือความสนใจของคุณ เมื่อคุณให้ความสนใจของคุณแด่พระองค์ คุณมีทุกสิ่งที่พระองค์มีสำหรับคุณ

พระคำของพระเจ้าคือคำตอบของพระเจ้า และด้วยความสนใจของคุณ คุณได้เปิดช่องทางให้พระคำเข้าสู่วิญญาณของคุณ จนกระทั่งพระคำจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณ วิธีคิดของคุณ และผลกระทบของถ้อยคำของคุณ และนำมรดกของคุณมาให้คุณ ดังนั้นในการอธิษฐาน และการนมัสการพระเจ้า ให้สิ่งนั้นเป็นมาจากวิญญาณของคุณ ด้วยการจดจ่อและความสนใจ โดยวิธีนั้น พระวิญญาณจะทำงานในคุณ แม้ขณะในเวลาที่คุณรับใช้พระองค์ และคุณจะเห็นนิมิตของพระวิญญาณ

ให้ความสนใจทั้งหมดของคุณแด่พระเจ้า ให้หัวใจของคุณแด่พระองค์ ให้ความคิดของคุณแด่พระองค์ ให้พระองค์ทำงานในคุณ และผ่านทางคุณ ฮีบรู 10:22 กล่าวว่า “ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยไว้ใจเต็มที่…” นี่ไม่ได้หมายความว่า “มาใกล้” พระเจ้า เพราะว่าคุณอยู่ในพระองค์แล้ว และพระองค์ทรงอยู่ในคุณ แต่มีความหมายว่าให้ความสนใจของคุณแด่พระองค์ ให้พระองค์เป็นจุดสนใจของคุณ เป็นคำที่หมายถึงความตระหนักรู้ของวิญญาณของคุณ เพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปใกล้พระองค์มากกว่าที่เป็นอยู่ได้ เพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

แต่ว่าใจของเราสามารถอยู่ห่างไกลได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคำจึงกล่าวว่า “เข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ” ดังนั้นในทุกโอกาสที่คุณมีในการสามัคคีธรรมกับพระองค์ ให้ความสนใจทั้งหมดของคุณแด่พระองค์ และเปิดใจของคุณรับทุกสิ่งที่พระองค์มีไว้สำหรับคุณ

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรในการที่ได้รับใช้พระองค์ และนมัสการพระองค์จากวิญญาณของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่เติมเต็มจิตใจของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นมากกว่าทุกสิ่งในชีวิตของข้าพระองค์! ข้าพระองค์รักพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และหัวใจทั้งหมดของข้าพระองค์จดจ่ออยู่ที่พระองค์ในเวลานี้ เพื่อรับเอาสัมผัสที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และได้รับการเปลี่ยนแปลงในการสถิตอยู่ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:20; อิสยาห์ 28:23


Comments are closed