เสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2014

ใช้เวลาของคุณในสิ่งฝ่ายวิญญาณ
Invest Your Time In Spiritual Things

“เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา จงฉวยโอกาส เพราะว่าทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว” (เอเฟซัส 5:15-16)

    เวลาคือทุน ซึ่งคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะลงทุนอย่างฉลาด การลงทุนเวลาของคุณอย่างฉลาดหมายความถึงการลงทุนเวลาของคุณในสิ่งฝ่ายวิญญาณ โมเสสมีความคิดนี้ตอนที่เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา” (สดุดี 90:12) ทุกวันที่คุณดำเนินชีวิตอยู่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จมากมาย แต่คำถามคือว่า คุณวางแผนตารางประจำวันของคุณอย่างไร?

เมื่อคุณตื่นนอนในตอนเช้า อย่าเพียงแต่ลุกออกจากเตียงและหลับตาเดินไปในวันนั้น ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐานและในพระคำก่อน ขอให้พระองค์นำคุณในขณะที่คุณวางแผนกิจกรรมของคุณสำหรับวันนั้นและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมประจำวันของคุณ ขอพระองค์ช่วยคุณที่จะรักษาเวลา และคุณจะค้นพบว่าคุณสามารถทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตประจำวันได้ และคุณก็จะเกิดผลและก้าวหน้าได้มากขึ้น

จำไว้ว่าชีวิตไม่มีช่วงต่อเวลา ดังนั้นจงให้ทุกวันมีค่าโดยการทำสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยขยายอาณาจักรของพระเจ้า และพัฒนาชีวิตของคุณ มีคนที่ปรารถนาสำหรับเวลาที่จะสามารถอ่านพระคัมภีร์ได้หมดภายในหนึ่งปี แต่ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ บางคนได้เริ่มต้นแต่ทำไม่สำเร็จ พวกเขาอธิบายว่า “ฉันมีเวลาไม่พอ” พยายามที่จะทำให้ตัวเองพ้นผิด แต่นั่นไม่เป็นข้ออ้างที่ดีพอ เวลาคือทุนที่มีอย่างจำกัด มีเพียงยี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน ดังนั้นเราจึงต้องจัดลำดับความสำคัญ

ถ้าคุณปรารถนาที่จะมีเวลามากขึ้นในการศึกษาพระคำของพระเจ้า ความจริงก็คือว่าคุณจะไม่มีทางได้ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือจัดเวลาที่จะศึกษาพระคำ และจัดเวลาที่จะอธิษฐานด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าอนาคตทั้งหมดของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ สุภาษิต 1:32-33 กล่าวว่า “เพราะคนโง่ถูกฆ่า ก็ด้วยการหันกลับจากปัญญานั่นเอง…” คนโง่คือคนที่ไม่สนใจความจริง แต่ยุ่งเกินกว่าที่จะสนใจ พระเจ้าเรียกพวกเขาว่าคนโง่ และพระองค์กล่าวว่าท่าทีที่เฉยเมยของเขาทำให้พวกเขาเป็นผู้เคราะห์ร้ายในชีวิต

จงอย่าเป็นเหมือนคนโง่ ซึ่งเป็นคนที่สนใจทำแต่สิ่งอื่นแทนที่จะใช้เวลาในสิ่งฝ่ายวิญญาณ เลือกที่จะตื่นตัวฝ่ายวิญญาณเสมอเพื่อที่เมื่อ “วันแห่งความชั่วร้าย” มาถึง คุณจะเตรียมพร้อมและทราบว่าจะต้องทำอะไร

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงนำของพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และสติปัญญาที่พระองค์ได้ใส่ในข้าพระองค์ทุกวัน ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อความเป็นพระเจ้าแห่งพระคำของพระองค์เสมอ ดังนั้นย่างเท้าของข้าพระองค์จึงอยู่ในชัยชนะ ความสำเร็จ และความยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 33:10; สดุดี 90:12


Comments are closed