พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2017
ใช้พระคุณของพระองค์ให้มากที่สุด
Work His Grace To Maximum Capacity

“ข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็สิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” (กาลาเทีย 2:21)

    คริสเตียนบางคนทำให้พระคุณของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาเป็นโมฆะ คุณไม่ควรทำเช่นนั้น อย่าทำให้พระคุณของพระเจ้าในชีวิตของคุณเป็นโมฆะ แต่ใช้พระคุณนั้นอย่างครบบริบูรณ์ ถึงจุดสูงสุดและเกิดผลมากที่สุด ให้พระคุณนั้นทำให้เกิดผลทั้งหมดที่สามารถเป็นได้ในชีวิตของคุณ อย่าให้การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เปล่าประโยชน์ในชีวิตของคุณ แต่ให้ตั้งใจที่จะเป็นทุกอย่างที่การสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาของพระองค์ได้ประทานให้แก่คุณ

ในการศึกษาพระคำก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าได้แบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับบางสิ่งในเรื่องของชีวิตที่พระเยซูได้นำมาให้ ที่ซึ่งความเจ็บป่วยไม่เป็นส่วนหนึ่งในระบบของคุณ คำถามคือว่า คุณจะให้สิ่งนี้ทำงานหรือไม่ หรือว่าคุณจะแสวงหาการรักษา? การรักษาคือสิ่งที่เราให้แก่โลกนี้ และเป็นอาหารของเด็ก เมื่อคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คุณมีชีวิตของพระเจ้า และยืนยันว่าชีวิตนั้นเคลื่อนไหวอยู่ในทุกส่วนในชีวิตของคุณ คุณตระหนักว่าร่างกายของคุณ ซึ่งเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่สามารถเจ็บป่วยได้

ถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในร่างกายของคุณ ให้คุณอธิษฐานในภาษาแปลกๆ บางทีอาจเป็นการปวดท้อง วางมือที่ท้องของคุณและพูดภาษาแปลกๆ ถ้ามันไม่หยุดปวดในทันที คุณก็ไม่หยุดที่จะพูดภาษาแปลกๆ เช่นกัน ถ้ายังคงปวดอยู่ให้คุณตะโกนในภาษาแปลกๆ ให้มารร้ายกลัวและหนีไป ยากอบ 4:7 กล่าวว่า “…จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป”

คุณอาจถามว่า “แล้วถ้าความเจ็บปวดนั้นมากจนยากที่จะพูดหรือตะโกนล่ะ?” ถ้าคุณต้องกระซิบ ก็ให้กระซิบ ไม่นานนักพระวิญญาณจะเอ่อล้นจากภายในของคุณและท่วมท้นความเจ็บปวดนั้น เราไม่ใช่เหยื่อ เราเป็นผู้ชนะ! ชัยชนะของคุณเหนือความเจ็บปวดนั้นได้รับการรับประกันแล้ว! ฮาเลลูยา!

ก่อนที่คุณจะเข้าไปในการประชุมของคุณ บางทีอาจเป็นการประชุมธุรกิจหรือการเมือง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร ใช้เวลาช่วงหนึ่งในการพูดภาษาแปลกๆ เพิ่มพลังให้แก่ตัวเอง! เมื่อการประชุมกำลังจะมาถึง ให้พูดภาษาแปลกๆ ก่อน และประกาศว่า “สติปัญญาของพระเจ้าทำงานในข้าพเจ้า พระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้า พระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพเจ้า” นั่นคือวิธีที่คุณจะใช้พระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะรับเอาประโยชน์และพระพรของพระเจ้าที่เป็นของคุณในพระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันมากมายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ในข่าวประเสริฐ ข้าพระองค์ได้ใช้โอกาสของพระคุณนี้ในการรับเอาทุกสิ่งที่เป็นของข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ประกาศว่าสุขภาพ ความรุ่งเรือง ความเข้มแข็ง และการเพิ่มพูน เป็นของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:1; โรม 5:17


Comments are closed