อาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2016

ใช้พระคำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Apply The Word For Changes

“พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม” (2 ทิโมธี 3:16)

    ในฐานะคริสเตียน เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และใช้พระคำของพระเจ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลิกภาพของคุณ คุณควรที่จะสามารถเป็นพยานถึงการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงในนิสัยขอคุณในเวลาไม่นานมานี้ ผ่านทางการใช้พระคำของพระเจ้า ควรจะมีสิ่งดีที่เฉพาะเจาะจงบางสิ่งที่คุณได้สร้างขึ้นในคุณลักษณะนิสัยของคุณ หรือนิสัยที่ไม่ดีซึ่งคุณได้กำจัดออกไปได้ โดยใช้พระคำของพระเจ้า ยอมมอบตัวเองต่อพระคำเพื่อให้ส่งผลการเปลี่ยนแปลงในวิญญาณและในจิตใจของคุณ

การเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณนั้นเป็นเรื่องงาน การจดจ่อในตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากภายใน คุณมีความรับผิดชอบในการสร้างและพัฒนาชีวิตของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า ไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้ มีคนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว สิ่งที่ทำให้เขาโกรธได้เมื่อหลายปีก่อน ยังคงสามารถทำให้เขาโกรธได้เดี๋ยวนี้ คนประเภทเดียวกันที่พวกเขาไม่ชอบเมื่อหลายปีก่อน ยังคงเป็นคนที่พวกเขาไม่ชอบในวันนี้ ปัญหาที่พวกเขามีเมื่อห้าปีก่อนยังคงอยู่ พวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเติบโตขึ้นเลย นั่นเป็นสิ่งที่น่าเศร้า

คำถามที่ต้องถามคือว่า คนเช่นนั้นต้องการข้อมูลมากขึ้นหรือไม่? แน่นอน พวกเขาอาจต้องการ แต่พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อมูลที่พวกเขาได้รับ พวกเขาได้ยินและศึกษาพระคำแต่ไม่ได้ยอมจำนนตัวเองต่อฤทธิ์เดชแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระคำพระเจ้า เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรให้เกิดขึ้นในคุณลักษณะนิสัยของพวกเขา ไม่เพียงพอในการที่จะได้ยินหรือรวบรวมข้อมูลจากพระคัมภีร์ คุณจะต้องปฏิบัติตามพระคำด้วย

มีคนที่เวลาพวกเขาอยู่ในโบสถ์ จดทุกสิ่งที่กำลังเทศนาและสอนไว้ พวกเขาซื้อซีดีเอาไปฟัง แต่พวกเขาเคยชินกับเสียงเหล่านั้นจนไม่มีความหมายอะไรสำหรับพวกเขา และไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะนิสัยของพวกเขาเลย พวกเขามีความเคยชินกับพระคำจนเกินไป อย่าเป็นเช่นนั้น จงเชื่อในฤทธิ์เดชและความสามารถของพระคำพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป ใช้พระคำเพื่อการเปลี่ยนแปง ข้าพเจ้าไมได้กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงถาวรที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะนิสัยของคุณ

พระคำของพระเจ้าที่ให้กับคุณนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่สร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่คุณต้องการในชีวิตของคุณนั้นเป็นไปได้ ใช้พระคำเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น คุณสามารถสร้างชัยชนะและคงรักษาตัวคุณเองในชีวิตที่สูงกว่าได้ด้วยพระคำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตของข้าพเจ้า และความช่วยเหลือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้าและมีชัยชนะทุกวันโดยพระคำ วันนี้ชีวิตของข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาและยกระดับเมื่อพระคำของพระเจ้าส่งผลกระทบต่อวิญญาณของข้าพเจ้า นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; เอเฟซัส 4:22-23; ยากอบ 4:7


Comments are closed