จันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2014

ใช้จิตใจของคุณ
Use Your Mind

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

    จุดสนใจของโรมบทที่ 12 คือเรื่องของความคิด การใช้จิตใจของคุณ จิตใจของคุณคือเครื่องมือที่คุณได้รับจากพระเจ้าในการพัฒนาชีวิตของคุณจากพระสิริสู่พระสิริ คุณจะต้องเห็นในจิตใจของคุณก่อนถึงสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตของคุณ และสร้างมันขึ้นมา ความคิดคือภาพของจิตใจที่มีพลังและสร้างความจริง

วิธีที่เร็วที่สุดในการส่งผลกระทบต่อความคิดของคุณคือโดยผ่านทางภาพในจิตใจ มนุษย์ทุกคนมีลักษณะตามความคิดของเขา จิตใจของคุณสามารถทำให้คุณยากจนหรือมั่งมีขึ้นได้ สามารถวางคุณในที่แห่งสง่าราศี หรือในที่ไร้เกียรติ พระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับลาซารัส คนชอบธรรมที่เป็นคนขอทาน (ลูกา 16:20-21) เมื่อเขาตาย เขาได้ถูกนำขึ้นไปโดยทูตสวรรค์ที่อกของอับราฮัม แต่เขามีชีวิตและตายในฐานะคนขอทาน ไม่ใช่เพราะว่าเป็นชะตาชีวิตของเขา แต่เพราะว่านั่นคือแนวความคิดของเขา

เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่าพระเจ้าได้ประทานระดับความเชื่อให้กับทุกคน ดังนั้นจึงเกี่ยวกับว่าคุณทำอย่างไรกับความเชื่อของคุณ ถ้าลาซารัสมองเห็นตัวเองในความเชื่อ มองเห็นภาพในมรดกอันมั่งคั่งของเขาในฐานะเชื้อสายของอับราฮัม เขาก็ไม่จำเป็นต้องยากจน

เมื่อคุณใช้ความคิดของคุณในการจดจ่อ และเห็นภาพตัวคุณเองในระดับที่ยิ่งใหญ่ขึ้น อย่าดูถูก หรือตำหนิคนอื่นที่ยังไม่สามารถมีระดับของเหตุผลเท่ากับคุณ อย่าเปรียบเทียบตัวคุณเองกับพวกเขา แต่เข้าใจว่าเราแต่ละคนมีความเชื่อในระดับที่ต่างกัน และมีของประทานที่ต่างกัน

คุณคิดว่าอย่างไร? บ่อยครั้งที่พระเยซูท้าทายพวกยิวให้คิดอย่างถูกต้อง ใช้ความคิดของคุณอย่างถูกต้อง ในการเห็นภาพชีวิตแห่งชัยชนะและสง่าราศีของคุณในพระคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    จิตใจของข้าพเจ้าได้รับการเจิมให้คิดอย่างถูกต้อง โดยมีจิตใจของพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีความคิดที่ยอดเยี่ยม และข้าพเจ้าเห็นเฉพาะภาพแห่งความยอดเยี่ยม ความสำเร็จ ชัยชนะ และความล้นเหลือ ข้าพเจ้าจดจ่อความคิดของข้าพเจ้าถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ล้ำเลิศ สิ่งที่ทรงคุณ และสิ่งที่สมควรได้รับคำสรรเสริญ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 6:45; ฟิลิปปี 4:8


Comments are closed