พุธ ที่ 27 สิงหาคม 2014

โปรแกรมความคิดของคุณเพื่อความสำเร็จ
Programming Your Mind For Success

“เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น” (สุภาษิต 23:7)

    ความขาดแคลน ความยากจน ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความชั่วร้ายในโลกนี้ไม่ใช่เหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่ต้องทนทุกข์ ปัญหาที่ใหญ่กว่าอยู่ที่จิตใจของพวกเขา ความคิดของพวกเขา จิตใจของพวกเขาจะต้องได้รับการตั้งโปรแกรมเพื่อความสำเร็จด้วยพระคำของพระเจ้า จนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น จะไม่แตกต่างอะไรเลยไม่ว่าคุณจะวางเขาไว้จุดไหน ที่ใดก็ตามที่พวกเขาไป และสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาจะล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา

คุณสามารถตั้งโปรแกรมความคิดของคุณใหม่ด้วยข้อมูลจากพระคำของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” นี่คือข้อมูลจากพระคำของพระเจ้าสำหรับคุณในการคิดใคร่ครวญ คุณไม่ได้เป็นคนเก่าที่ประสบความล้มเหลวมาตลอด ตัวเก่าได้ตายแล้ว คุณเต็มล้นด้วยความสำเร็จและชีวิตของพระเจ้า!

บางทีอาจมีคนเคยบอกคุณว่าคุณเกิดมากับโรคที่รักษาไม่ได้ นั่นไม่เป็นส่วนสำคัญอีกต่อไป เพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณมีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ ไม่มีความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความผิดปกติใดสามารถคงอยู่ในร่างกายของคุณได้ แนวความคิดของคุณเปลี่ยนไป คุณมีข้อมูลใหม่ ข้อมูลฝ่ายวิญญาณจากพระคำของพระเจ้าที่โปรแกรมแนวความคิดของคุณใหม่ และชีวิตของคุณจึงได้รับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อความคิดของคุณถูกตั้งโปรแกรมเพื่อความสำเร็จ คุณไม่ต้องร่วมกับคนอื่นในการบ่นถึงช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่คุณคิดถึงตัวเองในฐานะของความสำเร็จ และแสงสว่างในโลกที่มืดมิดนี้ ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรก็ตาม ไม่สำคัญว่าเศรษฐกิจของประเทศที่คุณอาศัยอยู่จะแย่เพียงใดก็ตาม คุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม ความรุ่งเรืองของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยเศรษฐกิจในประเทศของคุณ ให้สิ่งนี้เป็นความคิดของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์เปลี่ยนแปลงความคิดของข้าพระองค์ทุกวันด้วยพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์เข้าสู่โลกที่สูงกว่าแห่งพระสิริ ที่ซึ่งข้าพระองค์มีชัยอย่างยิ่งใหญ่เหนือสถานการณ์ต่างๆ สถาปนาไว้โดยพระคุณในความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:18; กิจการ 20:32


Comments are closed