ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013

แสดงข้อพิสูจน์ของคุณ
Bring Forth Your Strong Reasons

“พระเจ้าตรัสว่า จงนำข้อคดีของเจ้าขึ้นมา กษัตริย์ของยาโคบตรัสว่า จงนำข้อพิสูจน์ของเจ้ามา” (อิสยาห์ 41:21)

เป็นความสบายใจและแรงบันดาลใจที่รู้ว่าคุณสามารถร้องทูลกรณีของคุณต่อพระเจ้าในคำอธิษฐานได้! คุณสามารถเปลี่ยนห้องส่วนตัวของคุณเป็นห้องพิจารณาคดีได้ และแสดงข้อพิสูจน์ของคุณเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง หรือต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหรือกับคนที่คุณรัก นี่คือลักษณะการอธิษฐานที่จริงจังและเคร่งเครียด เป็นแบบที่คุณปิดประตูของคุณและกล่าวว่า “ฉันจะต้องได้การอัศจรรย์ในวันนี้!”
คุณอาจถามว่า “แล้วถ้าอธิษฐานแล้ว ฉันยังไม่พึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะ” นั่นคือเหตุผลที่ทำไมจึงเรียกว่า “เสนอคดีของคุณ” มันหมายความว่า “คดีเลื่อนไป” ตราบใดที่คุณยังไม่ถูกตัดสินสิ้นสุด จงกลับไปที่พระคำ ค้นดูและแสดงหลักฐานมากขึ้น อธิษฐานอย่างจริงใจในพระวิญญาณ ในภาษาแปลกๆ แม้ถ้าคุณอาจต้องหยุดอธิษฐานสักครู่เพราะว่าต้องไปทำงาน หรือทำบางสิ่งในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อคุณมีโอกาสที่สามารถอยู่เพียงลำพังอีกครั้ง จงอธิษฐานต่อไป
แม้ว่าคุณต้องเดินทาง บางทีอาจอยู่บนรถ กำลังเดินทางไปทำงาน หรือกลับจากที่ทำงาน เมื่อมีบางสิ่งเข้ามาในความคิดของคุณ พูดถ้อยคำของพระเจ้ากับมัน นี่คือวิธีที่คุณอธิษฐานเมื่อคุณอธิษฐานทูลขอ เป็นการเสนอด้วยข้อพิสูจน์ที่มีวัตถุประสงค์ คุณไม่ยอมรับคำว่า “ไม่” เป็นคำตอบ! ถ้าคุณไม่ได้คำตอบแห่งชัยชนะในครั้งแรกที่คุณอธิษฐาน คุณต้องอธิษฐานต่อไปจนกว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ และเมื่อถึงจุดนั้น ไม่มีสิ่งใดในโลกที่สามารถนำมันไปจากคุณได้
อย่างไรก็ตาม จนกว่าคุณจะได้รับคำตอบแห่งชัยชนะและตระหนักในวิญญาณของคุณ จงอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง ทูลคดีของคุณต่อไป จงจำไว้ว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ในอิสยาห์ 43:26 “จงฟื้นความให้เราฟัง ให้เรามาโต้ด้วยกัน เจ้าจงให้การมา เพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าถูก” พระเจ้าไม่ได้กล่าวถ้อยคำนี้เพราะว่าพระองค์ขี้ลืม แต่เป็นการเชื้อเชิญให้คุณนำการพิสูจน์และคำโต้เถียงของคุณในการเสนอคดีของคุณ พระองค์ต้องการให้คุณนำเสนอข้อเท็จจริง คำสัญญา และถ้อยคำที่พระองค์ได้ประกาศเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญ และเรียกร้องในคำอธิษฐาน ไม่นานเกินรอ จะมีเสียงหัวเราะในวิญญาณของคุณ เพราะว่าคุณจะได้รับชัยชนะ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการที่ทรงสำแดงว่าข้าพระองค์ไม่ได้หมดทางสู้ แต่ได้รับฤทธิ์เดชที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในเหตุการณ์ในชีวิตโดยความเชื่อ และในนามของพระเยซู ความเชื่อของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ และในฤทธิ์เดชของพระคำของพระองค์ที่มีชัยชนะในวันนี้และตลอดไป และข้าพระองค์ชื่นชมยินดี ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 5:17; โฮเชยา 14:2


Comments are closed