ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2018
แสงของพระในวิญญาณของคุณ
The Light Of God In Your Spirit

“จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้น” (สุภาษิต 20:27)

    คุณไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้นอกจากในวิญญาณของคุณ นั่นคือที่ซึ่งแสงของพระองค์ส่องสว่าง พระคำของพระองค์เป็นความสว่างของพระองค์ (สดุดี 119:105) โยบ 18:5-6 เปิดเผยบางสิ่งที่น่าสนใจ พระคำกล่าวว่า “เออ ความสว่างแห่งคนชั่วจะถูกดับเสีย และเปลวไฟของเขาจะไม่ส่องแสงอีก ความสว่างในเต็นท์ของเขาจะมืด และตะเกียงของเขาจะดับพร้อมกับเขา” คนชั่วในที่นี้หมายถึงคนที่ไม่ได้เป็นตามพระคำ เป็นคำที่อธิบายถึงคนที่กบฏต่อสู้พระคำของพระเจ้า ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

สำหรับคนที่ตะเกียงของเขาถูกดับหมายความว่าตะเกียงนั้นเคยถูกจุดไว้ก่อน ซึ่งหมายความถึงคนที่เคยได้รับแสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าและเขาได้ปฏิเสธแสงนั้น เขาได้หันหลังให้กับพระเจ้า บางคนเป็นเช่นนั้น พวกเขาลืมพระเจ้า พวกเขาปิดหัวใจของตนเอง วิญญาณของตนเอง ต่อพระคำของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่ได้กำลังหมายถึงผู้ที่ไม่เชื่อ ผู้ที่ไม่เชื่อนั้นไม่มีแสงสว่าง และไม่เคยมีแสงสว่าง

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนเช่นนั้นที่ไม่เคยมีความสว่างของพระเจ้าในวิญญาณของเขา หรือคนที่ความสว่างของเขาถูกดับลง ทั้งหมดที่เขาต้องการคือการรับเอาความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าเข้าสู่วิญญาณของเขา สดุดี 119:130 กล่าวว่า “การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” พระคำของพระเจ้านำความสว่างมาสู่วิญญาณของคุณและให้คุณได้มองเห็นความจริง

สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่าพระคำของพระเจ้าให้ความสว่าง แต่พระคำเป็นทางเข้าของพระคำพระเจ้าที่ให้แสงสว่าง ทางเข้าไปที่ไหน? วิญญาณของคุณ! พระคำจะต้องเข้าไปในวิญญาณของคุณเพื่อจะเกิดผล ทันใดนั้นคุณก็จะตื่นขึ้นในความจริงฝ่ายวิญญาณ ทางของคุณจะเต็มไปด้วยความสว่าง ความมืดและสถานการณ์ที่ไม่ดีถูกกำจัดออกไป และพระสิริของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ก็จะเป็นจริงสำหรับคุณ

ในสดุดี 18:28 ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “เพราะพระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์ พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่าง” เราได้อ่านว่าวิญญาณของมนุษย์เป็นตะเกียงของพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นทางเข้าของพระคำพระเจ้าสู่วิญญาณ (ตะเกียง) ของผู้ที่แสงสว่างได้ดับไป ซึ่งจะให้ความสว่างแก่เขา ถ้าเขาจะเปิดวิญญาณของเขาต่อพระคำ พายุในชีวิตก็จะไม่บดบังสายตาของเขาอีกต่อไปเติมหัวใจของคุณด้วยพระคำ ทำให้พระคำเป็นเข็มทิศที่จะนำพาคุณผ่านพายุในชีวิตไป

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์ที่ทำให้หัวใจของข้าพระองค์สว่างขึ้น ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์สว่างขึ้น ข้าพระองค์ดำเนินไปโดยความแม่นยำของพระวิญญาณ เพราะว่าข้าพระองค์มองเห็นด้วยแสงสว่างของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:16; สุภาษิต 24:20; เอเฟซัส 1:17-19


Comments are closed