วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019

แชมป์เปี้ยนแห่งสันติสุข
The Champion Of Peace

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า“ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

     ช่างอัศจรรย์เหลือเกิน! พระเยซูทรงเป็นองค์สันติราชของเรา แชมป์เปี้ยนแห่งสันติสุข ที่ไม่ว่าคุณจะพยายามมากขนาดไหนคุณไม่สามารถพบสันติสุขได้จากที่อื่น นอกจากในพระเยซูคริสต์ใน ยอห์น 14:27 พระองค์กล่าวว่า “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย”

คำพูดนั้นของพระเยซูเป็นสิ่งที่ปลอบใจจริงๆ! พระองค์กล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณก็ไม่ควรปล่อยให้ใจของคุณเป็นทุกข์ เพราะว่าพระองค์ได้เติมชีวิตของคุณให้เต็มไปด้วยสันติสุขของพระองค์ พระองค์ไม่ได้กำลังหมายถึงเพียงแค่สันติสุขของการเงียบจากการถูกรบกวน แต่คือสันติสุขโดยปราศจากความกังวลใจ เต็มไปด้วยการพักผ่อนและความเจริญรุ่งเรือง นั่นคือครอบครองเหนือวิกฤตของชีวิต!

จงสังเกตว่าพระองค์ไม่ได้พูดว่า “…สันติสุขของเราที่จะให้กับท่านนั้น…” ไม่! พระองค์พูดว่า “…สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น…” ตอนนี้คุณมีสันติสุขของพระองค์แล้ว คุณมีสิ่งที่รัฐบาลของโลกนี้ไม่สามารถให้ได้ แม้แต่ครอบครัวและเพื่อนของคุณก็ไม่สามารถให้สันติสุข ความสุข และความชื่นชมยินดีที่ยั่งยืนแก่คุณได้ มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ให้ได้

จำได้ไหมว่าพระองค์ทำอะไรกับทะเลที่โหมกระหน่ำ? พระองค์ทำให้มันสงบเงียบ ไม่มีวิกฤตใดในชีวิตของคุณที่เกินกำลังของพระองค์

อย่าถูกทำให้สับสนโดยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ คุณมีสันติสุขของพระเยซูคริสต์อยู่ในหัวใจของคุณ ไม่ว่าจะมีความยุ่งยากอะไรจงพูดพระคำของพระองค์ และจะมี “ความสงบที่ยิ่งใหญ่” เกิดขึ้น ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     องค์สันติราชอาศัยอยู่ในหัวใจของฉัน และพระองค์ได้ประทานความชื่นชมยินดีนิรันดร์ ความสะดวกสบาย ความเจริญรุ่งเรือง และฤทธิ์อำนาจเหนือวิกฤตให้แก่ฉัน ฉันครอบครองและปกครองเหนือความท้าทายของชีวิต เพราะว่าหัวใจของฉันอยู่ในพระคำของพระเจ้า วิถีของฉันเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุกใสยิ่งๆ ขึ้นจนสว่างเต็มที่ ชัยชนะของฉันเป็นสิ่งที่ได้รับการประกันแล้ว ในพระนามของพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 4:6-7; ยากอบ 1:2-3; 2 โครินธ์ 4:16-18


Comments are closed