วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2019
แจกจ่ายพระคุณด้วยคำพูดของคุณ
Minister Grace With Your Words

“อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” (เอเฟซัส 4:29)

     การสื่อสารที่เสียหายคือการสื่อสารที่ไร้ค่าและน่ารังเกียจ ไม่คู่ควรกับองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่าอนุญาตให้การพูดที่ใช้ภาษาที่หยาบคาย หรือก่อให้เกิดมลภาวะ ชั่วร้าย ไม่ดีออกมาจากคุณ นานมาแล้วที่ฉันได้ตัดสินใจว่าการสื่อสารของฉันจะสำแดงพระคุณและเปี่ยมไปด้วยพระคุณ นั่นคือพูดถ้อยคำที่ถูกต้องเท่านั้น

พระคัมภีร์กล่าวว่าน้ำจืดและน้ำเค็มไม่ได้พุ่งออกมาจากน้ำพุเดียวกัน (ยากอบ 3:11) การบังเกิดใหม่ทำให้คุณได้รับการเจิมให้อวยพร คำพูดของคุณควรและต้องยกชูและดลใจผู้อื่นขึ้น ไม่ใช่กดพวกเขาลง จงตัดสินใจว่าคำพูดที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะออกมาจากปากของคุณแม้ว่าคุณจะพูดเรื่องตลกก็ตาม จงพูดคำที่สอดคล้องกับธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของคุณ

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสำแดงพระคุณในการสื่อสารของคุณตลอดเวลาคือการเติมหัวใจและความคิดของคุณด้วยพระคำ เพราะคุณจะพูดจากสิ่งที่เต็มล้นอยู่ จงให้ความสำคัญกับพระคำมากขึ้น และเมื่อมีความจำเป็นในเวลาที่เกิดวิกฤตและการทดสอบก็จะมีแต่คำพูดของสติปัญญา วิธีแก้ปัญหา การอวยพร และความรักออกมาจากคุณ

พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตน.. เพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจ (ลูกา 6:45) ถ้าไม่มีความโง่เขลาในตัวคุณ มันก็จะไม่ออกมาจากปากของคุณ ถ้าไม่มีความเกลียดชัง ความขมขื่น ความโกรธ หรือความเย่อหยิ่งในตัวคุณ มันก็จะไม่ออกมาจากปากของคุณ

จงสำแดงพระคุณในการสื่อสารของคุณ ผู้คนควรเพลิดเพลินกับการอยู่รอบๆ ตัวคุณและฟังคุณเนื่องจากคำพูดที่ทำให้ชุ่มชื่นของสติปัญญาและพระคุณของคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     คำพูดของฉันเต็มไปด้วยพระคุณและฉันพูดพระคุณกับผู้ฟังของฉันซึ่งผลิตความชอบธรรมของพระเจ้าในพวกเขา จากสิ่งที่เต็มล้นในหัวใจฉันพูดชีวิต ความรอด สุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และพระพรเท่านั้น ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 19:14; สุภาษิต 8:7-8; โคโลสี 4:6; ยากอบ 1:19-21


Comments are closed