พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2018
เห็นตัวคุณเองในพระวจนะและกล่าวยืนยันตามนั้น
SEE YOURSELF IN THE WORD AND AFFIRM ACCORDINGLY

“พระวจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงในสวรรค์” (สดุดี 119:89)

   เช่นเดียวกับที่กระจกตามธรรมชาติหรือกระจกในโลกสะท้อนภาพของวัตถุที่อยู่เบื้องหน้า เมื่อคุณมองไปที่กระจกของพระเจ้าซึ่งก็คือพระวจนะของพระองค์ คุณก็จะมองเห็นตัวของคุณเอง ในขณะที่กระจกตามธรรมชาติสามารถสะท้อนภาพที่บิดเบือนของวัตถุ กระจกของพระเจ้าสำแดงให้คุณเห็นภาพที่สมบูรณ์แบบและภาพแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงมองเห็นคุณ พระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยถึงความสมบูรณ์แบบ, ความงดงาม, ความยอดเยี่ยม และความสามารถของคุณในพระคริสต์

ดังนั้นการตอบสนองของคุณต่อมุมมองของพระเจ้าและภาพที่พระวจนะของพระองค์ (กระจกของพระองค์) สื่อถึงคุณควรเป็น “ใช่และอาเมน” ยกตัวอย่างเช่น พระวจนะกล่าว่า “ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อ” ตอบสนองด้วยการพูดว่า “ใช่แล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากความสามารถของพระองค์ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์ จึงไม่มีสิ่งใดที่ข้าพระองค์กระทำไม่ได้! ศักยภาพของข้าพระองค์ไม่มีขีดจำกัด ด้วยความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น” นั่นคือวิธีที่จะตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้า

พระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลเพื่อคุณเมื่อคุณตอบสนองอย่างถูกต้องเท่านั้น เมื่อคุณค้นพบในพระวจนะของพระเจ้าถึงสิ่งที่คุณมี, สิ่งที่คุณสามารถทำได้ และบุคคลที่คุณเป็นในพระคริสต์ จงกล่าวยืนยันในสิ่งนั้น การกล่าวยืนยันของคุณจะผนึกตราไว้ อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นอีกครั้ง พระวจนะของพระเจ้าตั้งมั่นคงในสวรรค์ แต่คุณต้องตั้งพระวจนะให้มั่นคงในชีวิตของคุณด้วยการพูดเห็นพ้องในสิ่งเดียวกัน

พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ได้ตรัสว่า…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:5-6) พระวจนะกล่าว่าพระคริสต์คือสติปัญญาของคุณ จงกล่าวยืนยันในสิ่งเดียวกัน ประกาศว่าคุณสมบูรณ์และไม่สามารถพูดหรือดำเนินชีวิตอย่างโง่เขลา ซึ่งหมายความว่าพระปัญญาของพระเจ้าถูกพบเห็นในการกระทำของคุณและถูกได้ยินในถ้อยคำของคุณ พระวจนะกล่าวว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระกำลังของคุณ จงกล่าวยืนยันในสิ่งนี้ ยิ่งคุณพูดมากขึ้นเท่าไร คุณก็กำลังวางโปรแกรมตัวคุณเองให้ทำหน้าที่ในความสามารถของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงวางมัดใจไว้แล้วในวิญญาณของคุณ

จงปฏิเสธที่จะยอมรับหรือยืนยันว่าคุณไม่สามารถทำบางอย่างได้ คุณสามารถทำหน้าที่อะไรก็ได้ เพราะพระวจนะพูดไว้อย่างนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่าความสามารถของคุณนั้นมาจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 3:5) นั่นหมายความว่าคุณสามารถเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ทุกอย่าง มีบางคนที่พูดว่า “ฉันไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ ฉันรู้จักตัวเองดี” ถ้อยคำของพวกเขาเต็มไปด้วยคำว่า “ฉันไม่สามารถ” อย่าพูดแบบนั้น! คุณแตกต่างจากพวกเขา คุณสามารถทำสิ่งที่พระวจนะพูดว่าคุณสามารถทำได้ นั่นคือทุกสิ่ง โดยผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังคุณ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   พระคริสต์คือความสามารถและศักยภาพของฉัน โดยพระองค์ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับฉัน ฉันสามารถทำทุกสิ่งได้ เพราะว่าพระองค์ผู้ที่อยู่ในฉันเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร, ฉันมีอะไร และทุกสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ในพระคริสต์ ศักยภาพของฉันไม่มีขอบเขตจำกัด ฉันเป็นคนสร้างสรรค์, ยอดเยี่ยม และสมบูรณ์! ฮาเลลูยา!
ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 3:5; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed