วันพุธที่ 3 มิถุนายน    2020                                                                                                                                   

เหนือกว่าความเจ็บป่วยและโรคภัย
Superior To Sickness And Disease

มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค(มาระโก 16:17-18)

ข้อพระคัมภีร์ข้างบนนั้นไม่ธรรมดา ซึ่งเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับคุณ คริสเตียน คนที่ถูกสร้างใหม่ คุณเหนือกว่าความเจ็บป่วย โรค และความอ่อนแอ คุณมีชีวิตที่ไม่สามารถติดเชื้อจากเชื้อโรคใดๆได้ คุณไม่สามารถถูกวางยาพิษหรือถูกทำลายได้

มันไม่สำคัญที่จะมีคนบอกคุณว่ามีพิษหรือไวรัสบางอย่างเข้าไปในระบบร่างกายของคุณ มันจะไม่มีฤทธิ์อำนาจเหนือคุณ ในลูกา 10:19 พระเยซูตรัสว่า นี่​แน่ะ เรา​ให้​พวก​ท่าน​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​เหยียบ​งูร้าย​และ​แมง​ป่อง และ​ให้​มี​อำ​นาจ​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​ศัตรู​นั้น ไม่​มี​อะไร​จะ​มา​ทำ​อัน​ตราย​พวก​ท่าน​ได้​เลย นี่อาจเป็นจริงหรือเท็จ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นจริง!

จงดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักว่าคุณเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า อย่าเข้าร่วมกับคนเหล่านั้นที่ตื่นตระหนกและโวยวายกับการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ชีวิตในตัวคุณนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้ถูกค้ำจุนด้วยเลือด แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในตัวคุณ ถ้า​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์ ผู้​ทรง​ให้​พระ​เยซู​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย พระ​องค์​ผู้​ทรง​ให้​พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​แล้ว​นั้น จะ​ทรง​ทำ​ให้​กาย​ซึ่ง​ต้อง​ตาย​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน” (โรม 8:11)

ข้อพระคัมภีร์ที่พึ่งกล่าวไปไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นความจริงที่สำคัญในขณะนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในตัวคุณ พระองค์คือชีวิตของร่างกายฝ่ายเนื้อหนังของคุณ บางทีขณะที่คุณอ่านสิ่งนี้คุณอาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ จงป่าวประกาศพระคำจนกว่าชีวิตของพระเจ้าในตัวคุณจะได้รับชัยชนะ ด้วยความเชื่อในหัวใจของคุณ จงกล่าวยืนยันต่อไปว่า “พระวิญญาณองค์เดียวกับที่ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอาศัยอยู่ในตัวฉันและทำให้ร่างกายของฉันมีชีวิต ฉันมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในตัวฉัน ชีวิตนั้นทำลายความเจ็บป่วยและโรคภัย ฉันเดินในสุขภาพของพระเจ้า ฉันปฏิเสธที่จะป่วย!”

คริสเตียนคือคนที่ได้ออกมาจากความตาย พวกเขาเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่าง นั่นเป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่า แต่​พวก​ท่าน​เป็นพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร…” (1 เปโตร 2:9) คำว่า “พงศ์​พันธุ์​” เป็นคำเดียวกันกับคำว่า “สายพันธุ์” คุณเป็นสายพันธุ์พิเศษ เหนือกว่ามาร ความเจ็บป่วย ความอ่อนแอ และสิ่งต่างๆ ที่เป็นของมาร

จงดูแลชีวิตของคุณจากมิติฝ่ายวิญญาณและปราบโลกและสิ่งแวดล้อมของคุณ แม้ในตอนนี้จงป่าวประกาศว่าคุณดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะผ่านทางพระคำและโดยพระวิญญาณ เหนือและเหนือกว่าความเจ็บป่วย โรค และความตาย ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

ฉันเดินในชัยชนะและการครอบรองเหนือซาตาน โลก และระบบของมัน ขอบคุณพระบิดาสำหรับชีวิตของพระเจ้าในตัวข้าพระองค์ และฤทธิ์แห่งพระคำของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะเหนือความเจ็บป่วย โรค และความอ่อนแอ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 เปโตร 1:4; โรม 8:10-11


Comments are closed