วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020                                                                                                                                                                                                                                                            

เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของคุณ
YOUR REASON FOR BEING

จงเชื่อเราว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา หรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้น (ยอห์น 14:11)

สิ่งหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าพระเจ้าช่วยให้ฉันค้นพบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยคือการค้นพบจุดประสงค์แห่งการมีชีวิตอยู่ของฉัน ฉันมักจะสงสัยว่า “ผู้คนจะมีชีวิตอยู่ไปทำไม ถ้าในที่สุดพวกเขาก็จะต้องตายอยู่ดี?” มันกลายเป็นคำถามที่ฉันต้องการคำตอบ เมื่อฉันศึกษาเรื่องพระเยซู ฉันก็อยากรู้ว่า “ทำไมพระเยซูถึงเสด็จมา?” เมื่อหลายปีผ่านไปฉันได้รับคำตอบสำหรับชีวิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ฉันค้นพบว่าทำไมเราถึงมีชีวิตอยู่ และชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไป

ลองคิดอย่างนี้ว่า สิ่งใดในแผ่นดินโลกที่คุณคิดว่าจะดำรงอยู่และเป็นรางวัลตลอดชั่วนิรันดร์? คุณต้องการให้โลกทั้งใบนี้เป็นของคุณไหม? มีคนที่มาก่อนหน้าคุณที่ได้โลกทั้งใบ ลองคิดถึงฟาโรห์ ซีซาร์ พวกเขาปกครองโลกนี้ พวกเขามีทุกสิ่ง ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้า แต่คุณรู้อะไรไหม? เมื่อถึงเวลาของพวกเขา พวกเขาก็จากไป และทุกอย่างก็จบลง ดังนั้นคุณต้องการอะไรในชีวิตนี้? เสียงปรบมือของมนุษย์? ชื่อเสียง? ความพึงพอใจของตัวเอง? มีคนมากมายที่มีสิ่งเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างอะไรเลย

จนกว่าคุณจะได้ค้นพบจุดประสงค์แห่งชีวิตของคุณ คุณก็ยังไม่ได้ดำเนินชีวิตจริงๆ การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นความคิดอย่างหนึ่ง การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไม่ใช่แค่การเป็นเพื่อนกับพระองค์ ไม่ใช่แค่ใกล้ชิดกับพระองค์เท่านั้น สิ่งนี้คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เป็นหนึ่งเดียวในวัตถุประสงค์และการแสวงหา นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณเคยรู้จัก การอยู่ในการสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเกี่ยวข้องกับพระองค์ในฐานะบุคคลที่คุณรู้จักและรู้จักคุณ นั่นคือเหตุผลสำหรับชีวิต การรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณและคุณรักพระองค์และเดินไปกับพระองค์ การเข้าใจว่าการอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าอยู่ในคุณนั้นหมายความว่าอย่างไร นี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูต่อพระบิดาเกี่ยวกับเรา “…เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดัง​เช่น​พระ​องค์​กับ​ข้า​พระ​องค์ (ยอห์น 17:22) สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สามารถรู้ได้คือการค้นพบพระองค์ ค้นพบตัวของคุณเองในพระองค์ และค้นพบพระองค์ในตัวของคุณ หลังจากนั้นคุณก็สามารถพูดเหมือนกับพระเยซูว่า “​เรา​อยู่​ใน​พระ​บิดา ​และ​พระ​บิดา​ทรง​อยู่​ใน​เรา (ยอห์น 14:11) นั่นเป็นความสัมพันธ์ที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริ ซึ่งเปลี่ยนการรับรู้ของคุณและทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณ ด้วยความเข้าใจนี้คุณจะค้นพบสถานที่ของคุณในพระกายของพระองค์ พระกายของพระคริสต์และทำบทบาทนั้นให้สำเร็จ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงเรียกข้าพระองค์เข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ ตอนนี้ข้าพระองค์สามารถป่าวประกาศอย่างกล้าหาญว่าข้าพระองค์อยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ ช่างเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่! ความทุ่มเทและความปรารถนาของข้าพระองค์คือการทำให้พระองค์พอพระทัยกับชีวิตของข้าพระองค์ตามที่พระองค์ได้ลิขิตไว้สำหรับข้าพระองค์ด้วยการรู้ว่าในพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตที่สมบูรณ์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

2 โครินธ์ 5:14-15; มาระโก 8:36-38

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 11:17-57 & 2 พงศ์กษัตริย์ 13-15

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินทร์ 12:1-11 & สุภาษิต 20


Comments are closed