อังคาร ที่ 5 เมษายน 2016

เสียงตะโกนแห่งชัยชนะ
The Victory Shout

“ฟังซิ เสียงยินดีและไชโย ในเต็นท์ของผู้ชอบธรรมว่า “พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าห้าวหาญนัก” (สดุดี 118:15)

    บทที่หกของพระธรรมโยชูวาบอกเราถึงเหตุการณ์ที่กำแพงของเมืองเยรีโคพังทลายลงมาเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลบุกเข้าไปยึดเอาเมืองนั้นว่าเป็นอย่างไร พวกเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ในการทำลายกำแพง พวกเขาทำลายโดยเสียงตะโกน! อ่านเรื่องราวนี้ได้ในโยชูวา 6:2-5 พวกเขาต้องการที่จะเข้าไปในเมืองเยรีโค แต่มีกำแพงที่ขวางกั้นพวกเขาไว้ ซึ่งสูงและหนาเกินไป อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ให้แนวทางปฏิบัติแก่พวกเขา พระองค์ไม่ได้สั่งให้พวกเขาอธิษฐาน หรืออ้อนวอน ไม่ใช่! ทั้งหมดที่พระองค์ต้องการให้พวกเขาทำคือเดินรอบกำแพงโดยไม่พูดอะไรเลย และบอกให้พวกเขาตะโกนในเวลาที่ได้กำหนดไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือกำแพงที่ถล่มลงมาแบนเรียบ

มีบางสิ่งเกี่ยวกับเสียงตะโกนของเราในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่เสียงธรรมดา เมื่อคนที่ไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือเวลาที่สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขาพิศวง ถ้าคุณไปคริสตจักรที่ไม่เคยตะโกนเลย แน่นอนว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไป นั่นคือพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหน เสียงตะโกนของกษัตริย์ก็อยู่ที่นั่น พระองค์ทรงประกาศการสถิตอยู่ของพระองค์

นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ วันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เริ่มต้นสิ่งพิเศษของพระองค์กับคริสตจักร พระคัมภีร์กล่าวว่า “ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น” (กิจการ 2:2) สังเกตว่า เสียงนั้นเป็นเหมือนเสียงพายุกล้า และเต็มทั่วตึกที่พวกเขานั่งอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ประกาศการสถิตอยู่ด้วยเสียงอันดัง! แล้วพวกเขายังคงนิ่งอยู่หลังจากนั้นหรือเปล่า? ไม่ใช่! กิจการ 2:4 กล่าวว่า “เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด”

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเงียบเพียงใด คุณได้เกิดใหม่ คุณไม่สามารถเงียบอยู่ได้อีกต่อไป นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ต้องเป็นคนพูดมาก ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงการที่ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเร้าใจในคุณให้ตะโกนและกล่าวพระคำด้วยใจกล้าหาญ ไม่ได้การตะโกนอย่างบ้าคลั่ง หรือกลัว แต่เป็นการตะโกนของกษัตริย์ เสียงตะโกนแห่งชัยชนะ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ในชัยชนะในพระคริสต์ และสำแดงกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ผ่านทางข้าพระองค์ในทุกหนแห่ง พระคริสต์สถิตในข้าพระองค์ และพระองค์เป็นทั้งหมดของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นคำพยานแห่งพระคุณอันมากมาย และความรักอันไม่มีวันสิ้นสุดของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 20:5; 2 พงศาวดาร 20:21-22; 1 โครินธ์ 15:57


Comments are closed