อาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017

เสริมกำลังความเชื่อของคุณด้วยพระคำ
Strengthen Your Faith With The Word
“จงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น” (1 เธสะโลนิกา 5:21)

    พระคำของพระเจ้าเป็นความจริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ของคุณจะเป็นเช่นไร พระคำไม่เคยล้มเหลว มีคนที่กล่าวว่าพวกเขาอธิษฐาน ได้รับคำตอบ บางคนใคร่ครวญว่าพวกเขาให้พระเจ้ามากมาย แต่ไม่เคยได้รับตอบแทนในสิ่งที่ให้ไป มีบางคนที่กล่าวว่า “ฉันพูดพระคำเกี่ยวกับการรักษาของฉันมาเป็นเวลานานมากแล้ว แต่ฉันก็ยังคงป่วยอยู่” ตอนนี้ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ มีบางสิ่งที่คุณควรจะรู้ ประสบการณ์ของคุณไม่ควรที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของคุณในพระคำเมื่อคุณเติบโตขึ้นในความรู้ถึงพระคำ และให้พระคำอยู่ในปากของคุณเสมอ ไม่มีสถานการณ์ใดที่สามารถยืนต่อสู้คุณได้ เพียงเพราะวันเวลาผ่านไปหลายวันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดหวังเกิดขึ้น นั่นไม่ได้หมายความว่าพระคำล้มเหลว พระคำไม่เคยล้มเหลว

คุณจะต้องเข้าใจว่าการเติบโตหรือความเป็นผู้ใหญ่ของคริสเตียนนั้นเป็นกระบวนการ การปฏิบัติความเชื่อของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นไม่ใช่เป็นอะไรที่คุณจะสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบในครั้งเดียว สิ่งนี้จะดีขึ้นและง่ายขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณทำอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำหรับสิ่งนี้นั้นก็เพราะความจำกัดในความรู้ของคุณในเวลานั้น หมายความว่าคุณรู้ไม่เพียงพอ หรือยังมีอะไรอีกมากที่คุณยังไม่รู้ในเรื่องที่คุณกำลังเผชิญอยู่ สิ่งที่คุณควรทำคือการไปที่พระคำ และฝึกฝนความเชื่อของคุณต่อไป เสริมกำลังความเชื่อของคุณด้วยพระคำ

ยกตัวอย่างว่า ในช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของคุณ คุณอาจพยายามใช้ความเชื่อของคุณในการให้ได้เงินจำนวนหนึ่งมา แต่ไม่ประสบความสำเร็จ อย่าท้อใจ เพิ่มความเชื่อของคุณให้ถึงระดับที่สามารถทำให้เกิดตามจำนวนที่คณต้องการ! ถ้าต้องใช้เวลาหกเดือนในครั้งแรก ให้บอกตัวคุณว่า “ครั้งต่อไป ฉันจะได้มาในเดือนเดียว หรือน้อยกว่านั้น” และเริ่มต้นศึกษาและภาวนาพระคำด้วยการจดจ่อที่เป้าหมายใหม่ของคุณนั่นคือวิธีที่คุณจะฝึกฝนตัวคุณเองในชีวิตแห่งความเชื่อ อย่าล้มเลิกในพระคำ ยืนหยัดอยู่และมั่นใจในความสามารถของพระคำที่จะมีชัยชนะเหนือสถานการณ์และทำให้คุณก้าวข้ามไปทุกครั้ง

คำอธิษฐาน
    ข้าพเจ้ายืนอย่างเข้มแข็งในความเชื่อ ไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นศิลาที่มั่นคงที่ข้าพเจ้ายืนอยู่
ความเชื่อของข้าพเจ้าอยู่บนพระคำของพระเจ้าที่ไม่มีวันเสื่อมสูญไป และข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งชัยชนะ ความยอดเยี่ยม การครอบครอง และฤทธิ์เดช ข้าพเจ้าครอบครองและเกิดผลดีในทุกวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:8; 1 ยอห์น 4:4; ฮีบรู 11:6


Comments are closed