อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013

เวลาที่กำหนดของคุณสำหรับความโปรดปรานของพระเจ้า
Your Set Time For Divine Favour

“โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์จะทรงประทับอยู่เป็นนิตย์ การระลึกถึงพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ พระองค์จะทรงลุกขึ้นเมตตาศิโยน เพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอ เออ เวลากำหนดมาถึงแล้ว…เพราะเมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างศิโยนนั้น พระองค์จะทรงปรากฏด้วยสง่าราศีของพระองค์…จงบันทึกเรื่องนี้ไว้ให้ชั่วอายุที่จะมีมา เพื่อประชาชนที่ยังจะทรงสร้างมานั้นจะได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์” (สดุดี 102:13-18)

ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ดาวิดกล่าวคำเผยเกี่ยวกับผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เราสามารถบอกได้จากตอนท้ายที่กล่าวไว้ว่า “จงบันทึกเรื่องนี้ไว้ให้ชั่วอายุที่จะมีมา เพื่อประชาชนที่ยังจะทรงสร้างมานั้นจะได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์” (สดุดี 102:18) “ชั่วอายุที่จะมีมา” และ “ประชาชนที่ยังจะทรงสร้างมานั้น” ทั้งสองหมายถึงผู้ที่ถูกสร้างใหม่ คือคริสตจักร เราคือผู้ที่ก้าวเข้าสู่พระพรอันอัศจรรย์ซึ่งถูกเผยไว้โดยดาวิด
อะไรคือความโปรดปราน? ความโปรดปราณหมายถึงความเป็นมิตรที่แสดงต่อผู้อื่น โดยเฉพาะจากคนที่อยู่เหนือกว่า หมายถึงความเมตตากรุณา สิทธิพิเศษที่ได้มอบให้กับคุณ โดยเฉพาะในสิ่งที่คุณไม่สมควรจะได้รับ และยังหมายถึงโอกาสที่ได้มอบให้แก่คุณเพื่อประโยชน์ของคุณ ซึ่งเหมือนกับคำว่า “เมตตา” ซึ่งใช้ในส่วนแรกของข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ซึ่งในภาษาฮีบรูหมายถึงการแสดงออกอย่างลึกซึ้งของความรัก
ความโปรดปรานเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งหรือ “การแสดงออก” ของพระคุณ หมายถึงการแสดงออกของพระคุณ ในปีนี้ ตามถ้อยคำของพระวิญญาณของพระเจ้ามายังเรา คุณจะได้รับประสบการณ์กับความโปรดปรานและพระพรของพระเจ้าอย่างมากในทุกๆส่วนของชีวิตของคุณมากกว่าที่เคยมีมา จงเดินในความรู้ในข้อนี้ ในทุกวันของปีนี้คุณจะมีความสุขกับความโปรดปรานของพระเจ้าในด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งคุณจะมีประสบการณ์กับความโปรดปรานในเมือง ในประเทศที่คุณดำเนินอยู่! คุณจะได้รับความโปรดปรานในทุกที่ที่คุณไป ในครอบครัว การงาน ธุรกิจ การเงิน และการศึกษาของคุณ!
พระวิญญาณของพระเจ้าจะเปิดประตูและโอกาสสำหรับคุณที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้! คุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเหลือเชื่ออย่างต่อเนื่อง เพราะว่าคุณเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า และในสายตาของมนุษย์ จงตระหนักในความจริงข้อนี้

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นเรื่องราวของพระคุณ พระเมตตา และความดีของพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอวยพรข้าพระองค์ และปกคลุมข้าพระองค์ด้วยความโปรดปรานเหมือนโล่กำบัง ทุกสิ่งเกิดผลดีสำหรับข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในขณะที่ข้าพระองค์เดินในสง่าราศีของพระองค์เรื่อยไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 5:12; ลูกา 2:52


Comments are closed