เสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015

เลือกที่จะชนะ
Choose To Win

“เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” (สดุดี 1:3)

    อนาคตเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมสำหรับมัน มีสิ่งดีมากมายที่สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ในเส้นทางชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่ได้เตรียมตัวหรือทำอะไรเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งดีที่สุดของพระเจ้า ก็ไม่ใช่การที่คุณจะรอให้สิ่งดี “หล่น” ลงมาบนคุณ

ยกตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์สอนเราว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนทั้งโลกนี้ งานแห่งความรอดได้ทำให้สำเร็จแล้ว และมีไว้สำหรับทุกคนในโลกนี้ แต่น่าเศร้าที่ยังมีคนที่จะต้องไปนรก เป็นความผิดของพระเจ้าหรือความรอดนั้นไม่เพียงพอใช่หรือไม่? แน่นอนว่าไม่ใช่! แต่เป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้เลือกที่จะรับความรอดของพระองค์ เป็นทางเลือกของเขาที่ทำให้เขาต้องไปนรก มีบางคนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องความรอดของพระคริสต์ และนั้นเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะบอกแก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน

เช่นเดียวกัน คุณคือทายาทแห่งความสำเร็จ ดังนั้นคุณไม่สามารถและไม่ควรเป็นอะไรที่ด้อยกว่านั้น ความสำเร็จคือสิทธิ์โดยกำเนิดของคุณ อย่างไรก็ดีเพียงเพราะว่าคุณมีเชื้อสายแห่งความสำเร็จอยู่ภายในคุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีชีวิตตามการทรงเรียกในชีวิตของคุณ คุณจะต้องทำอะไรบางอย่าง คุณจะต้องเลือกที่จะชนะ เลือกที่จะประสบความสำเร็จ จัดการตัวเองเพื่อความสำเร็จ วางแผนและทำงานเพื่อความสำเร็จ

ความสำเร็จและความล้มเหลวไม่ใช่ทั้งอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ลึกลับ ถ้าคุณฝึกฝนหลักการแห่งความสำเร็จตามพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ รับประกันได้เลยว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีแห่งความสำเร็จในทุกส่วนในชีวิตของคุณ ในอีกด้านหนึ่ง คนที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากนิมิต วัตถุประสงค์ และทิศทาง จะล้มเหลวในชีวิต เป็นเพียงช่วงเวลาเริ่มต้นของปี เป็นเวลาที่ดีในการจัดการและวางแผนโดยพระวิญญาณเพื่อที่จะชนะและเป็นผู้ชนะในทุกเรื่อง จำไว้ว่ามันไม่เพียงพอที่จะหวังเพื่อความสำเร็จ คุณจะต้องทำให้เกิดขึ้น เป็นทางเลือกที่คุณจะต้องเลือก

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ในทางแห่งชีวิต และนำข้าพระองค์ไปในทางแห่งความสำเร็จที่เหนือธรรมชาติ และความรุ่งเรืองที่ถาวร ข้าพระองค์ทำให้ทางของข้าพระองค์จำเริญขึ้นและประสบความสำเร็จที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำและกล่าวพระคำด้วยใจกล้าหาญ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; เอเฟซัส 2:10


Comments are closed