อาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2016

เลิกดิ้นรน
Quit The Struggle

“ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนตรง แต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:7-8)

    คริสเตียนบางคนดิ้นรนและพยายามอย่างมากเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาต้อง “จ่ายราคา” เพื่อจะได้รับพระพร หรือได้ไปยังจุดที่สูงกว่าในชีวิตของพวกเขา แต่มันไม่ควรเป็นเช่นนั้น บางคนเชื่อแม้กระทั่งว่าการอดอาหารอธิษฐานเป็นรูปแบบหนึ่งของราคาที่ต้องจ่ายในการที่จะได้ไปถึงจุดที่สูงขึ้นฝ่ายวิญญาณ แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง การอดอาหารและการอธิษฐานนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า

ถ้าคุณกำลังวางแผนในการจ่ายราคาเพื่อได้รับการเจิม หรืออะไรก็ตามที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์เพื่อให้ได้มา คุณเองก็ยังไม่เชื่อว่าการที่พระเยซูได้จ่ายราคานั้นเพียงพอ ไม่มีเครื่องบูชาใดอีกแล้วที่จำเป็นในการที่คุณจะเดินเข้าไปในพระสิริของพระเจ้า และสำแดงพระสิริของพระองค์ ดังนั้นจงเลิกดิ้นรนได้แล้ว

ดาวิดทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าแต่งตั้งเขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล? เขาไม่ได้ทำอะไร เป็นเพียงการเลือกของพระเจ้า อับราฮัมทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าเลือกเขาและทำให้เขายิ่งใหญ่? เขาไม่ได้ทำอะไรเลย พระเจ้าเลือกที่จะอวยพรเขา โมเสสกล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่า “พระเจ้าทรงอวยพรพวกท่านเพราะว่าพระองค์ทรงรักบรรพบุรุษของพวกท่าน” เขาไม่ได้กล่าวว่าเพราะว่าบรรพบุรุษของพวกท่าน “จ่ายราคา” แต่เพราะว่าพระองค์ทรงรักอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

โยเซฟทำอะไร เพื่อให้ยาโคบพ่อของเขารักเขาและประทานเสื้อคลุมหลากสีให้กับเขา? ไม่ได้ทำอะไรเลย แต่เป็นลิขิตชีวิตของเขา ซาโลมอนไม่ได้จ่ายราคาเพื่อที่จะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในยุคของเขา พระเจ้าเพียงแค่รักเขา ไม่น่าแปลกว่าเมื่อเขาเกิดมา พ่อของเขาตั้งชื่อเขาว่า “เยดีดิยาห์” ผู้ที่พระเจ้าทรงรัก (2 ซามูเอล 12:24-25)

พระคำได้พูดเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระคริสต์ และพระสิริที่ตามมาภายหลัง (1 เปโตร 1:11) ไม่มีความจำเป็นในการต้องทนทุกข์และดิ้นรนในการเป็นคนที่คุณได้เป็นแล้ว พระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อที่คุณจะได้มีชีวิตใหม่ พระคำกล่าวว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ (ไม่ใช่การทำงานหนักหรือความพยายามของคุณ) ได้ให้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นสำหรับชีวิตและสำหรับคุณธรรมแก่คุณ ดังนั้นจงดำเนินชีวิตในพระสิริของพระองค์ ชื่นชมในพระคริสต์และเลิกดิ้นรน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตและการพักผ่อนที่พระองค์ทรงเรียกให้ข้าพระองค์มี ข้าพระองค์ดำเนินจากจุดที่ได้เปรียบ พักผ่อนโดยปราศจากการดิ้นรน ความวิตก หรือความกังวลในสิ่งใดเลย พระเยซูได้จ่ายราคาสำหรับทุกสิ่งแล้ว และตอนนี้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตแห่งพระสิริ พระคุณ และการเพิ่มพูน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 3:7-8; ฮีบรู 4:10; 1 เปโตร 1:10-11


Comments are closed