วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม
เราดำเนินชีวิตในชัยชนะของพระคริสต์
We Live In The Victory of Christ

“สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เรา โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)

     ในความเชื่อของคริสเตียน เรามีท่าทีที่มั่นคง! เรา ไม่ตกใจกลัว นั่นคือเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความกลัว เรากล้าหาญและเข้มแข็งโดยไม่คำนึงถึงปัญหาหรือความยากลำบากที่เราเผชิญ เรารักษาคำสารภาพที่เต็มไปด้วยความเชื่อ เรามั่นใจในชีวิต นั่นคือมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราก็เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต

มีคนที่พูดว่า “คุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้น คุณไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้” นั่นไม่ใช่เรา เราไม่พูดเช่นนั้น! เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เราจะชนะ เราจะยังคงโห่ร้อง เต้นรำ และชื่นชมยินดีในชัยชนะ ทำไม? นั่นเป็นเพราะว่าสคริปต์ได้ถูกเขียนไว้แล้ว นั่นคือทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า (โรม 8:28) เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ (2 โครินธ์ 4:17) เรามีชัยเสมอในทุกสิ่งและในทุกสถานที่ (2 โครินธ์ 2:14) ฮาเลลูยา !

“สคริปต์” นั้น ซึ่งก็คือพระคำที่เราดำเนินชีวิตอยู่กล่าวว่าเราเป็นผู้มีชัยตลอดกาล ฝนตก แดดออก และเราก็แค่แสดงออกมา ส่วนหนึ่งของสคริปต์นั้นกล่าวไว้ใน โรม 8:35 “แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ?” หลังจากพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว บทสรุปของพระวิญญาณผู้เป็น “ผู้เขียนบท” ก็คือ เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต

ใน อิสยาห์ 54:16-17 อีกครั้งที่ “ผู้เขียนบท” เขียนว่า “ดูสิ เราเองได้สร้างช่างเหล็กผู้เป่าไฟจากถ่านและทำให้เกิดอาวุธที่เหมาะกับงานของมัน เราเองได้สร้างผู้ล้างผลาญเพื่อทำลายด้วย อาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะ และเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้าย นี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ และการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเรา” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ ช่างเป็นถ้อยคำที่ดีจริงๆ! ถ้าสิ่งนี้ไม่ได้ให้ความมั่นใจแก่มนุษย์ที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตและชนะ ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะทำได้

คุณอยู่ยงคงกระพัน ชีวิตของคุณอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถเอาชนะคุณหรือทำให้คุณอยู่ใต้ได้ ตราบใดที่คุณดำเนินชีวิตในชัยชนะของพระคริสต์ ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือพยายามเอาชนะ เพราะคุณได้มีชัยชนะแล้วด้วยและในพระคริสต์ อย่าปล่อยให้สถานการณ์ของชีวิตพยายามทำให้คุณคิดอย่างอื่น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเดินในความเป็นจริงของทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับฉันในพระคัมภีร์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระศิลาและพระกำลังของฉัน พระองค์เป็นพระสิริของชีวิตฉัน ในพระองค์ฉันได้ชนะโลก ฉันกำลังเดินในชัยชนะของพระคริสต์ ฉันชนะทุกวัน ครอบครองในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ ฉันก้าวหน้า ฉันเดินในสันติสุขด้วยความเจริญรุ่งเรือง ฉันเข้มแข็ง มีชีวิตชีวา และแข็งแรง ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 18:21; 1 ทิโมธี 1:18; ปัญญาจารย์ 8:4


Comments are closed