วันอังคารที่ 25 มิถุนายน

เราชนะเสมอ
We Always Win

“และบรรพบุรุษเหล่านั้นอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์ แต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟ ทรงช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้น ทรงให้มีความชอบ…” (กิจการ 7:9-10)

     ในฐานะลูกของพระเจ้าเราไม่เคยเสียเปรียบ ทุกอย่างในชีวิต ทุกสถานการณ์ที่เราพบสามารถเกิดผลเพื่อประโยชน์ของเรา จงพิจารณาเรื่องราวของโยเซฟ ทุกที่ที่เขาไปเขารุ่งเรือง เขาได้รับการบรรยายว่าเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองแม้จะเป็นทาสในบ้านของโปทิฟาร์ สิ่งที่สร้างความแตกต่างในชีวิตของเขาคือการทรงสถิตของพระเจ้า

ปฐมกาล 39:2 กล่าวว่า “พระยาห์เวห์ทรงอยู่กับโยเซฟ ท่านจึงประสบความสำเร็จ…” การทรงสถิตของพระเจ้า นั่นคือพระคริสต์ในตัวคุณเป็นข้อได้เปรียบของคุณ นั่นคือความมั่นใจสำหรับชัยชนะของคุณ 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” เหตุผลที่เราชนะและจะชนะตลอดไปก็คือพระคริสต์ในเรา ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ในเรา ฮาเลลูยา!

ฉันหมายความว่าลองคิดดูว่าโยเซฟถูกส่งตัวเข้าคุกอย่างไม่ยุติธรรมเนื่องจากข้อกล่าวหาเท็จจากภรรยาของโปทิฟาร์ แต่ในคุกพระคัมภีร์กล่าวว่า “…พระยาห์เวห์ทรงอยู่กับโยเซฟ ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อท่าน และทรงให้พัศดีโปรดปรานท่าน” (ปฐมกาล 39:21) พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่มีปัญหา แต่หลักประกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือว่าในท่ามกลางปัญหานั้นคุณจะชนะ พระองค์จะเอาคุณออกมาจากปัญหานั้น เพราะว่าพระองค์อยู่กับคุณและในคุณ

ไม่มีอะไรเทียบกับพระคริสต์ในเราได้! นั่นคือความมั่นใจและความเชื่อมั่นของเราสำหรับชีวิตที่มีชัยชนะและเจริญรุ่งเรือง พระคริสต์ในตัวคุณหมายความว่าคุณจะไม่มีวันเสียเปรียบได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่คุณเผชิญอยู่ ในสิ่งดูเหมือนคุกมืดนั้นพระองค์จะทำให้คุณชนะ

พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 2:14 ว่า “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์…” นี่คือเรื่องราวของคุณ นั่นคือเรื่องของชัยชนะที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความก้าวหน้าและการเกิดผลที่ยั่งยืนในพระเยซูคริสต์

มันไม่สำคัญว่าคุณกำลังเผชิญกับการท้าทายอะไรที่บ้าน ที่ทำงาน ฯลฯ จงสบายใจ! พระคริสต์ในตัวคุณจะทำให้คุณชนะและพลิกผันสิ่งต่างๆเพื่อคุณ ดังนั้นจงชื่นชมยินดี เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณก็จะชนะเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันถูกรายล้อมไปด้วยความโปรดปรานของพระเจ้าซึ่งเป็นเหมือนโล่ และวางตำแหน่งของฉันไว้เพื่อชีวิตแห่งสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างโดยพระคุณของพระองค์! ฉันชนะทุกวันเพราะฉันดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้า และฉันรู้สิ่งนี้ ดังนั้นฉันจึงชื่นชมยินดีในชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรือง และชีวิตที่ได้รับการอวยพรในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 39:21-23; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed