วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019
เมื่อคุณรู้น้ำพระทัยของพระองค์
When You Know His Will

“เพราะเหตุนี้ อย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 5:17)

     พระคำของพระเจ้าคือน้ำพระทัยของพระเจ้า ยิ่งคุณศึกษาพระคัมภีร์มากเท่าไร คุณก็ยิ่งรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เพราะคุณจะคุ้นเคยกับผู้เขียนพระคัมภีร์มากขึ้น ถ้าคุณรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ คุณก็จะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ในทุกสิ่ง รวมถึงรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดในชีวิตของคุณ

บางครั้งเมื่อผู้คนเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่น่ากลัวหรือท้าทายและซ่อนอยู่ในถ้ำภายใต้ความกดดัน นั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่ทราบถึงน้ำพระทัยของพระบิดา บางทีคุณอาจสูญเสียงานหรือธุรกิจและเริ่มตั้งคำถามว่า “โอ พระเจ้า ทำไม? สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันได้อย่างไร?” การตอบสนองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ที่ไหนในน้ำพระทัยของพระเจ้า ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ ก็จงมั่นคงอย่าหวั่นไหว

ในพระคริสต์เราได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตในฐานะผู้ชนะและครอบครองเหมือนกษัตริย์ในชีวิต เหตุผลที่สิ่งนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ของหลายๆ คน เพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะเดินในความรู้แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า โรม 12:2 บอกเราเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ดี ชอบพระทัย และสมบูรณ์แบบ สิ่งที่ดีที่สุดคือการเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า และนั่นเป็นผลมาจากการสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคำของพระองค์

เมื่อคุณสามัคคีธรรมกับพระองค์ผ่านคำอธิษฐาน การศึกษาพระคำ และการใคร่ครวญ คุณจะรู้ถึงน้ำพระทัย เจตนาและวัตถุประสงค์ที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ผ่านทางความสนิทสนมนี้คุณจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น นั่นคือเป็นหนึ่งกับพระองค์ในความคิดและอุปนิสัย คุณจะรู้ว่าต้องทำอะไรในทุกสถานการณ์ นั่นคือความพยายามและทรัพยากรทั้งหมดของคุณจะถูกนำไปใช้ในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เมื่อคุณรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า คุณก็จะเต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้า นั่นคือคุณจะความเข้าใจในความคิดของพระเจ้า ในความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

เพียงแค่รู้ว่าคุณอยู่ในศูนย์กลางของน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะทำให้คุณรู้สึกมีอำนาจและการครอบครองอย่างสมบูรณ์ คุณจะมั่นคงแม้ว่าคุณจะผ่านการทดสอบที่หลากหลาย เพราะพระคำของพระองค์เป็นสมอของคุณ โดยไม่ขึ้นอยู่กับวิกฤตหรือความมืดคุณก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี เพราะคุณรู้ว่าไม่ว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งใด คุณก็จะผ่านไปได้! ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่ในตอนจบของเรื่องนั้น สาธุการแด่พระเจ้า !

คำอธิฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการหยั่งรู้ที่ได้มาถึงวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ น้ำพระทัยและจุดประสงค์ของพระองค์จะถูกเปิดเผยต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการนำโดยพระปัญญาของพระองค์ในเส้นทางที่ได้ถูกลิขิตไว้ ทำให้การทรงเรียกที่เปี่ยมด้วยพระสิริของข้าพระองค์ในพระคริสต์สำเร็จเพื่อพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 29:11; โคโลสี 1:9-10


Comments are closed