อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012

เพียงแค่ทำ!
Just Do It!

“แต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ และตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้น มิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน” (ยากอบ 1:25)

บางคนพบว่าเป็นสิ่งที่ยากในการเชื่อเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่ามันดูง่ายเกินไป สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักก็คือว่าฤทธิ์เดชของพระคำของพระเจ้านั้นอยู่ในความเรียบง่ายนั้น ถึงแม้ว่าพระคำของพระเจ้าจะดูเหมือนว่าเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอันมีพลัง ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่มาเพิ่มเติมใน “พิธี” หรือธรรมเนียมปฏิบัติในส่วนของคุณเพื่อที่จะทำให้พระคำมีชัยชนะในชีวิตของคุณ สิ่งที่คุณต้องการก็คือปฏิบัติพระคำ ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อที่แท้จริง ก็จงเลิกที่จะพยายามให้พระคำทำงานให้คุณ เพียงแค่ทำมัน!
คุณมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าและนำมันมาบนสถานการณ์ของคุณเมื่อคุณปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า พระคำมีความสามารถในการสร้างความเชื่อในจิตใจของคุณและทำให้คุณมีชัยชนะเหนือทุกๆสถานการณ์ การทำตามพระคำนำมาซึ่งการอัศจรรย์เสมอ เราพบตัวอย่างในเรื่องนี้ได้ในกิจการ 14:8-10 “ที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้ เขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิด ยังไม่เคยเดินเลย คนนั้นได้นั่งฟังเปาโลพูดอยู่ เปาโลจึงเขม้นดูเขา เห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้ จึงร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่า “จงลุกขึ้นยืนตรง” คนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไป”
ชายคนนี้ไม่เคยเดินมาก่อนเลยในชีวิต แต่เมื่อเขาได้ฟังถ้อยคำของอาจารย์เปาโล ความเชื่อของเขาก็ได้รับการเร้าให้เกิดขึ้น เมื่อเห็นว่าเขามีความเชื่อเพื่อได้รับการรักษา เปาโลจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงลุกขึ้นยืนตรง” ชายคนนี้จึงกระโดดขึ้นทันทีและเดินเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขา เขาได้รับการอัศจรรย์โดยการทำตามพระคำ จินตนาการดูว่าถ้าเขาพูดกับเปาโลว่า “ถ้าฉันสามารถยืนได้ ฉันจะมาอยู่ในสภาพเช่นนี้หรือ?” เขาไม่ได้พยายามจะหาเหตุผลและต่อรองกับพระคำของพระเจ้าในหัวของเขา แต่โดยความเชื่อ เขาปฏิบัติตามพระคำและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “…คนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไป”
เป็นเวลาที่คุณจะต้องกระโดด ปฏิบัติตามพระคำและกระโดดออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่คุณอาจกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ ชัยชนะที่สามารถเอาชนะโลกนี้ได้คือความเชื่อของคุณ และความเชื่อคือการกระโดดบนพระวจนะคำ ปฏิบัติความเชื่อของคุณและทำตามพระวจนะคำ

คำอธิษฐาน
ความเชื่อของข้าพระองค์มีประสิทธิผลและทำให้เกิดผลเพราะว่าข้าพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำและไม่ใช่ผู้ฟังที่ลืม! ข้าพระองค์ได้รับการอวยพรอย่างไม่จำกัดในวันนี้ และเกิดผลในความชอบธรรมเพราะว่าพระคำนั้นทำงานอย่างยิ่งใหญ่ภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:23-25


Comments are closed