จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2016

เพลงที่ถูกต้องในการนมัสการ

The Right Songs In Worship

“เวลานี้ ขอทรงนำผู้เล่นเครื่องสายมาให้ข้าพระบาทสักคนหนึ่ง” เมื่อผู้เล่นเครื่องสายบรรเลงแล้ว ฤทธานุภาพของพระยาห์เวห์ก็มาเหนือท่าน”
(2 พงศ์กษัตริย์ 3:15)

    เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะนมัสการพระเจ้า ผ่านการนมัสการ คุณได้ทำให้เกิดบรรยากาศสำหรับการอัศจรรย์ภายในคุณและรอบตัวคุณ และทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องเพื่อให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงาน อาจจะเป็นด้วยเสียงเพลงหรือด้วยพระคำ เมื่อคุณร้องเพลงหรือกล่าวพระคำในการนมัสการ การสถิตอยู่ของพระเจ้าสามารถท่วมท้นในที่ที่คุณอยู่ ส่งผลให้เกิดการอัศจรรย์ เป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่เราร้องเพลงต่อพระเจ้า

เพลงฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้องสามารถทำให้คุณได้ยินจากพระเจ้าได้ ครั้งหนึ่งที่เอลีชาอยู่กับกษัตริย์สามองค์ที่มาหาเขาเพื่อขอคำปรึกษา แต่เพราะว่ากษัตริย์องค์หนึ่งทำให้เขาโกรธ เขาจึงตอบสนองต่อกษัตริย์ในความโกรธนั้น เขาจึงไม่สามารถให้คำปรึกษาภายใต้การเจิมได้ (2 พงศ์กษัตริย์ 3:13) กษัตริย์ต้องการได้รับถ้อยคำของพระเจ้าจากเขา แต่เขาไม่พร้อมที่จะเผยพระวจนะ ดังนั้นเขาจึงทำอะไร? เขากล่าวว่า “นำผู้เล่นเครื่องสายมา” พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อนักดนตรีเล่นเพลง
พระวิญญาณของพระเจ้าได้มาเหนือเอลีชา และเขาเริ่มต้นที่จะเผยพระวจนะ (2 พงศ์กษัตริย์ 3:15)

ถ้าคุณเป็นคริสเตียนมานานแล้ว และคุณไม่เคยได้ยินพระเจ้าตรัสกับคุณ นี่อาจเป็นสิ่งที่ขาดหายไป คุณจะต้องมีบทบาทบางอย่าง คุณจำเป็นต้องทำให้ตัวเองพร้อมที่จะได้ยินพระองค์ คุณจำเป็นต้องเป็นอิสระในการสถิตอยู่ของพระองค์ ไม่เคร่งเครียด ซึม หรือเฉยชา นมัสการพระองค์จากวิญญาณของคุณ ด้วยเพลงที่ถูกต้อง ไม่นานวิญญาณของคุณจะเชื่อมต่อกับพระองค์ และคุณจะได้ยินพระองค์ตรัสกับคุณ พระองค์คือผู้สื่อสารชั้นเยี่ยม พระองค์จะตรัสกับคุณในขณะที่คุณนมัสการพระองค์

ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าคุณร้องเพลง “ที่ดีที่สุดของคุณ” แต่เป็นเรื่องของการร้อง “เพลงที่ถูกต้อง” สำหรับการเคลื่อนของพระวิญญาณ มีเวลาสำหรับเพลงที่ดีที่สุดของคุณหรือเพลงที่คุณแต่งเอง แต่ก็มีเวลาสำหรับเพลงที่ถูกต้องด้วย ดังนั้นในการนมัสการพระองค์ คุณต้องร้องเพลงที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพลงอะไรก็ได้ เพลงนั้นจะทำให้วิญญาณของคุณพร้อม และคุณจะได้ยินเสียงของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขณะที่ข้าพระองค์ประกาศพระคำของพระองค์ในคำสดุดี คำสรรเสริญ และเพลงฝ่ายวิญญาณ และเพลงบทใหม่ถวายแก่พระองค์ วิญญาณของข้าพระองค์พร้อมสำหรับการสำแดง คำปรึกษา และคำแนะนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 พงศาวดาร 16:8; เอเฟซัส 5:19-20


Comments are closed