เสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014

เป็นอิสระจากสถานการณ์!
Independent Of Circumstances!

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด” (ฟิลิปปี 4:4)

    พระเจ้าต้องการให้เรามีความยินดีทุกเวลา และให้ความยินดีของเราเป็นอิสระจากสถานการณ์ นี่เป็นหนึ่งในความลับแห่งความสำเร็จของอาจารย์เปาโล ท่านได้กล่าวในฟิลิปปี 4:11 ว่า “…เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น” เขาได้เรียนรู้ที่จะมีอิสระจากสถานการณ์ ไม่น่าแปลกใจว่าแม้แต่ในเวลาที่อยู่ในคุก เขายังสามารถเต็มล้นด้วยความยินดีได้ สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงนับความสัตย์ซื่อของเขาในการทนทุกข์ต่อการข่มเหงเพื่อพระนามของพระองค์

ระลึกถึงยามที่เปาโลอยู่ในคุก แต่เขาไม่ยอมให้ประสบการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่มากำหนดอารมณ์ หรือมีอิทธิพลเหนือความยินดีของพระเจ้าในใจของเขา เขามีอิสระจากสถานการณ์ทำให้เขาสามารถให้กำลังใจชาวฟิลิปปีและกำชับให้มีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาได้ คริสเตียนบางคนในวันนี้แม้ไม่ได้อยู่ในคุก พวกเขายังคงมีความเศร้าและหวังว่าสิ่งต่างๆ จะดีกว่านี้ ท่าทีที่ถูกต้องสำหรับลูกทุกคนของพระเจ้าคือการมองเห็นความท้าทายต่างๆ เป็นเหมือนกระดานกระโดดสำหรับการเลื่อนขั้น คือวิธีในการดำเนินชีวิตอยู่ที่จุดสูงสุดทุกเวลา

ยากอบ 1:2 กล่าวว่า “ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี” เหตุผลที่พระเจ้าทรงกำชับคุณให้ชื่นชมยินดีแม้ในเวลาแห่งการทดสอบและการทดลองใดก็ตามที่คุณอาจต้องเผชิญ คือเรื่องราวที่ถูกเล่าแล้ว! จุดสิ้นสุดถูกกำหนดไว้ คำพยานแห่งชัยชนะของคุณในสถานการณ์นั้นได้รับการยืนยันแล้ว โรม 8:28 กล่าวว่า “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” สิ่งนี้ควรจะก่อสร้างพื้นฐานสำหรับความยินดีของคุณในทุกเวลา คุณจะไม่สามารถเสียเปรียบได้เลย!

บางคนอาจถามว่า “เป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะสามารถเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีทุกเวลา?” แน่นอนที่สุด! พระคำของพระเจ้าคือความจริง (ยอห์น 17:17) น่าเศร้าสำหรับบางคน “ความจริง” เป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของมนุษย์ แต่สำหรับผู้ที่บังเกิดใหม่แล้ว พระคริสต์คือความจริง ถ้าคุณดำเนินชีวิตในพระองค์ และความตระหนักรู้ของคุณอยู่ในพระองค์ คุณจะชื่นชมยินดีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง! คุณจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไร นี่คือความจริงในพระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระเยซูได้มาทำให้สำเร็จเพื่อข้าพระองค์ การสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาอย่างมีชัยชนะของพระองค์ ซึ่งนำข้าพระองค์เข้าสู่ชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี ชัยชนะ และการครอบครองอย่างไม่จำกัดในพระองค์ ฮาเลลูยา! โดยความชื่นชมยินดี ข้าพระองค์นำสิ่งดีออกมาจากสิ่งที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในวิญญาณของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 4:6-7


Comments are closed