เป็นพยาน

Titleคำพยานเดือนมิถุนายน 2013
AuthorrorthaiCount0Date2013/06/29

พระคำของพระเจ้าได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของข้าพเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์ส่งข่าว นั่นคือพระวจนะแห่งความจริงนี้ หนังสือนี้ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าดำเนินตามทางที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้สำหรับข้าพเจ้า ขอบคุณอาจารย์คริส และอาจารย์อนิต้าอย่างมากที่ได้ให้หนังสือพระวจนะแห่งความจริงกับโลกนี้

เอ็ม.พูเลา, อเมริกา

Tags
1